Zaznacz stronę

BIOPALIWA I BIOMASA

CERTYFIKACJA | BIOMASA I BIOPALIWA


ISCC REDcert EN_Plus_Control_Union ENplus Logo SBP SBP KZR INIG KZR INiG
DINplus                

CERTYFIKACJA | BIOMASA I BIOPALIWA


ISCC REDcert ENplus  
SBP KZR INIG KZR INiG     DINplus

Certyfikat REDcert

 

REDcert to system certyfikacji produkcji biomasycertyfikat redcert (zbóż, olejów roślinnych, odpadów, biopaliw). Obejmuje on swoim zakresem teren Unii Europejskiej oraz Ukrainę i Białoruś.

Podstawą do spełnienia wymogów zrównoważonej produkcji biopaliw i biomasy ciekłej jest wydana przez Komisję Europejską Dyrektywa 2009/28/WE, promująca stosowanie energii ze źródeł odnawialnych (określana często skrótem RED  Renewable Energy Directive). W jasny sposób opisuje ona zasady, jakimi należy się kierować w trakcie produkcji biomasy i biopaliwa.

Zakresem certyfikacji w systemie REDcert objęte są wszystkie etapy procesu produkcyjnego – począwszy od produkcji i skupu surowca, poprzez jego przetwarzanie, aż po samo wytwarzanie bioenergii oraz biopaliw.

certyfikacja, certyfikat redcert

Uczestnicy certyfikacji w systemie REDcert

 

Nadrzędnym celem certyfikacji jest ochrona zasobów naturalnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Przed audytem należy:

  • zarejestrować się w organizacji REDcert (należy to zrobić za pośrednictwem strony internetowej) oraz podpisać umowę systemową,
  • przygotować księgę jakości REDcert opartą o wymogi systemu.

Właściciele gospodarstw rolnych, w których odbędzie się audyt powinni przygotować:

  • potwierdzenie, że producent pobiera dopłaty bezpośrednie (np. decyzja, kopia wniosku, potwierdzenie złożenia wniosku),
  • mapki z numerami działek,
  • jeśli po 1 stycznia 2008 r. były w gospodarstwie jakieś przekształcenia gruntów (np. z łąki na grunt orny) należy mieć potwierdzenie, że zostało to zrobione zgodnie z prawem (np. decyzja starostwa) oraz przedstawić mapkę gruntu sprzed dnia przekształcenia.

Certyfikacja w systemie REDcert zwiększa szansę rozwoju firm na rynku międzynarodowym, stając się jednocześnie znakiem rozpoznawczym przedsiębiorstw wykazujących dużą troskę o ochronę środowiska. Posiadanie certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikacyjną jest warunkiem sprzedaży na cele energetyczne.

Więcej informacji o certyfikacji w systemie REDcert na stronie redcert.pl oraz www.redcert.org

 

 

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą uzyskać certyfikat REDcert zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Zielonej Górze pod nr tel. 68 452 34 39 lub korzystając z formularza kontaktowego.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz zgadzasz się na warunki polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close