DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE

CERTYFIKACJA | DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE


GLOBAL G.A.P. UTZ Donau Soja certyfikatDonau Soja   

GLOBALG.A.P.

 

GLOBALG.A.P to najpopularniejszy i globalnie akceptowalny certyfikat dobrej praktyki rolniczej  (Good Agricultural Practice) zapewniający bezpieczeństwo produkcji żywności. Dąży on do zmniejszenia niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie konsumenta, które wynika z działalności rolniczej. Uwzględnia również wymagania etyczne oraz wytyczne związane z warunkami pracy.

 

Certyfikacja GLOBALG.A.P obejmuje następujące aspekty:

  • bezpieczeństwo żywności i identyfikowalność,
  • środowisko,
  • zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników,
  • dobrostan zwierząt,
  • zintegrowane zarządzanie uprawami (IMC), zintegrowana ochrona przed szkodnikami (IPC),
  • system zarządzania jakością (QMS)oraz punkty analizy krytycznej i zagrożeń (HACCP).

Jednym z modułów GLOBAL.G.A.P jest moduł GLOBALG.A.P IFA (Integrated Farm Assurance – Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie). Adresowany jest on do podmiotów prowadzących działalność w zakresie takich obszarów jak:

Do standardu IFA dodano standardy uzupełniające, które można ze sobą łączyć:

  • Moduł GRASP (GLOBALG.A.P Risk Assessment on Social Practice) ocenia szczegółowo aspekty ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy i jakości życia pracowników. Został zaprojektowany, aby pomóc producentom ustanowić dobry system zarządzania socjalnego w ich gospodarstwach i chronić jeden z najważniejszych zasobów- ludzi.

 

  • Moduł Chain of Custody (Łańcuch Kontroli Pochodzenia Produktu) jest skierowany do podmiotów, które zajmują się sprzedażą certyfikowanych produktów (pośrednicy, handlowcy, hurtownie). Zapewnia, że każdy certyfikowany produkt pochodzi z odpowiednio zarządzanych gospodarstw rolnych.

 

Certyfikat GLOBALG.A.P pomaga zwiększyć efektywność i wydajność działalności rolniczej. W dobie szczególnej troski o zdrowie i środowisko sprzedawcy detaliczni oraz konsumenci wymagają produktów odpowiedzialnych. Certyfikat zmniejsza ryzyko występowania nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem żywności i w klarowny sposób zapewnia, że produkt pochodzi z certyfikowanych gospodarstw rolnych. Obecnie większość podmiot dostarczających owoce i warzywa do sieci supermarketów jest zobowiązana do posiadania certyfikatu GLOBALG.A.P.

 

 

Wszystkich zainteresowanych certyfikacją w systemie GLOBALG.A.P. zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Zielonej Górze i Gdańsku (korzystając z formularza kontaktowego) lub z biurem w Lublinie (pod numerem telefonu +48 792 443 562).

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz zgadzasz się na warunki polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close