Nowa wersja standardu RSPO SCCS!

 

1 lutego br. organizacja Roundtable on Sustainable Palm Oil opublikowała nowe wersje:

– standardu RSPO SCCS dla podmiotów w łańcuchu dostaw (wersja: RSPO-STD-T05-001 V2),

– wymogów łańcucha dostaw dla tłoczni: Principle and Criteria 2018,

– systemu RSPO SCCS dla jednostek akredytujących i certyfikujących (wersja: RSPO-PRO-T05-001 V2).

Proces rewizji dokumentów trwał od kwietnia 2019 roku, a jego wynikiem jest aktualizacja praktyk i procedur związanych z certyfikacją.

Nowe wersje dokumentów obowiązują od momentu wejścia ich w życie z rocznym okresem przejściowym. Wszystkie audyty od 1 lutego 2021r. będą przeprowadzane już wyłącznie w oparciu o nowy standard RSPO-STD-T05-001 (wersja 2.0).

 

>>> Pobierz: RSPO Supply Chain Certification Standard RSPO-STD-T05-001 V2 ENG

>>> Pobierz: RSPO Principles & Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil (2018)

>>> Pobierz: RSPO Supply Chain Certification Systems RSPO-PRO-T05-002 V2 ENG

 

Kluczowe zmiany

  • Comiesięczny proces weryfikacji dostawców, potwierdzający, że otrzymane surowce są certyfikowane RSPO. Można dokonać tego poprzez sprawdzanie ważności certyfikatu dostawców lub licencji handlarzy i dystrybutorów za pośrednictwem strony internetowej RSPO lub za pośrednictwem platformy PalmTrace poprzez tzw. potwierdzenie otrzymania dostawy.
  • W przypadku członków RSPO zaangażowanych w zakupy bezpośrednio z tłoczni, obowiązek publikacji i aktualizacji co 6 miesięcy list tłoczni (certyfikowanych i niecertyfikowanych) dostarczających surowiec. Listy takie powinny zawierać informacje o nazwie tłoczni, jej współrzędnych GPS, firmie macierzystej, kraju i (jeśli dotyczy) tożsamości rafinerii w Universal Mill List (UML ID).
  • Obowiązek rejestracji (w ciągu 3 miesięcy) transakcji na platformie RSPO (PalmTrace) przez podmioty łańcucha dostaw, o których mowa w punkcie 5.7.1 standardu RSPO.

 

Istotne wyjaśnienia w celu ulepszenia standardu RSPO SCC:

  • Dystrybutorzy i handlowcy, którzy nie spełniają wymogów opisanych w sekcji 4 muszą posiadać certyfikat RSPO SCC.
  • Certyfikat RSPO jest ważny przez pięć (5) lat i umożliwia coroczne ubieganie się o licencję na platformie RSPO (PalmTrace) po pomyślnym zakończeniu audytu. Certyfikat jest ważny tylko wtedy, gdy licencja na platformie PalmTrace jest aktywna.

 

Aktualizacja dla tłoczni

  • W zmienionym standardzie certyfikacji łańcucha dostaw wyodrębniono moduł D (tłocznie CPO: Identity Preserved) oraz moduł E (tłocznie  CPO: Mass Balance) i uwzględniono je jako część Zasady 3 w  RSPO Principles and Criteria (P&C) 2018.

 

Aktualizacja dla certyfikacji wielozakładowej i grupowej

  • Moduł F (certyfikacja wielozakładowa) i moduł G (certyfikacja grupowa) zostały uwzględnione w standardzie jako załączniki.

 

Aktualizacja dla branży spożywczej oraz przemysłu oleochemicznego

  • Nowa wersja standardu zawiera załączniki dotyczące zasad RSPO dla oleochemikali i ich pochodnych, a także do wytycznych dotyczących certyfikacji łańcucha dostaw RSPO dla firm/ przedsiębiorstw gastronomicznych.

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz zgadzasz się na warunki polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close