Zaznacz stronę

Początek nowego systemu certyfikacji – SURE!

Dynamiczny rozwój sektora bioenergetycznego i jednoczesne dbanie o jego zrównoważony charakter – wymagają wdrażania nowych rozwiązań w zakresie systemów certyfikacji.

Dlatego REDcert wraz z Bioenergy Europe opracowały nowy, niezależny i wiarygodny Program Weryfikacji Zrównoważonych Zasobów – SURE (Sustainable Resources Verification Scheme), który właśnie rozpoczął funkcjonowanie na zasadzie dobrowolności (do czasu uznania SURE przez Komisję Europejską za weryfikację zgodności z RED II, wówczas system ten stanie się obowiązkowy). Pozwoli to na udowodnienie wykonalności systemu, a także na przygotowanie branży bioenergetycznej do wdrożenia dyrektywy RED II.

Program Weryfikacji Zrównoważonych Zasobów – dla kogo?

SURE ma na celu umożliwienie zapewnienia zgodności z prawnymi wymogami zrównoważonego rozwoju RED II, w zakresie produkcji energii elektrycznej, ciepła i paliw z biomasy. Docelowo będzie zapewniać certyfikację dla całego łańcucha dostaw – dla sektora energii elektrycznej, sektora ciepłownictwa i chłodzenia.

sure certyfikatSystem konkretnie skierowany do producentów biomasy rolnej i leśnej, producentów paliw z biomasy, z odpadów i pozostałości, producentów pelletu, operatorów logistycznych, handlujących paliwem z biomasy, wytwórni biomasy i biogazu – jest niezwykle praktycznym rozwiązaniem dla wszystkich podmiotów gospodarczych w sektorze bioenergii, które wkrótce z pewnością zostanie uznane za jedno z wiodących!

Na mocy przekształconej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (UE) 2018/2001 ustanowiono bowiem obowiązkowe kryteria zrównoważonego rozwoju dla podmiotów gospodarczych otrzymujących wsparcie na produkcję energii elektrycznej lub ogrzewania i chłodzenia z biomasy i biogazu. Oznacza to, że ​​wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw muszą przedstawiać dowód zrównoważonego rozwoju, którego SURE ma być przykładem.

Więcej informacji o programie: sure-system.org

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi ekspertami.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz zgadzasz się na warunki polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close