Scroll to top

Certyfikat EUTR

Rozporządzenie EUTR (nr 995/2010 Parlamentu Europejskiego), w sprawie ustanowienia obowiązków dla podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.

Na przedsiębiorców nakłada ono wymóg, jakim jest wykazanie pochodzenia i udokumentowanie legalności drewna, wprowadzanego na rynek krajów UE w postaci surowej lub przetworzonej. A dotyczy podmiotów sprowadzających produkty z krajów spoza Unii Europejskiej oraz handlujących tymi produktami na jej terenie.

Firmy, które po raz pierwszy wprowadzają drewno, biomasę i wyroby z drewna na rynek UE, nazywane są w rozporządzeniu Podmiotami. Podmioty mają obowiązek upewnić się, że sprowadzone materiały nie pochodzą z nielegalnie pozyskiwanego drewna. Muszą także posiadać i nadzorować (regularnie oceniać) System Zasad Należytej Staranności (SZNS).

Polega on na:

  • zbieraniu informacji o pochodzeniu drewna,
  • ocenie ryzyka nielegalności pozyskania drewna i pojawienia się go w łańcuchu dostaw,
  • ograniczeniu stwierdzonego ryzyka.

EUTR. Organizacja Monitorująca – korzyści ze współpracy.

Control Union jest Organizacją Monitorującą (OM), uprawnioną przez Komisję Europejską do pomocy i nadzorowania Podmiotów przy spełnianiu wymogów EUTR. Jako Organizacja Monitorująca wprowadzamy dla podmiotów sprowadzających spoza UE drewno i wyroby drewniane – System Zasad Należytej Staranności. Nadzorujemy prawidłowość jego stosowania, szkolimy personel i w efekcie tych działań wydajemy świadectwo notyfikacyjne, potwierdzające spełnianie wymogów EUTR.

Na terenie Polski oddziały Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska prowadzą okresowe kontrole Podmiotów w zakresie spełniania tych wymogów. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że korzystanie ze wsparcia Organizacji Monitorującej znacznie skraca czas i zakres kontroli.

Największą trudnością, z którą borykają się Podmioty – jest brak informacji o pochodzeniu drewna w produktach importowanych. Należy tutaj podkreślić, że mówiąc o pochodzeniu rozumieć należy miejsce jego pozyskania z lasu, a nie kraj, siedzibę kontrahenta, od którego materiał jest zakupowany. Tutaj niezbędnym jest uzyskanie wiarygodnej informacji o kraju/regionie pochodzenia drewna od swoich dostawców i ich poddostawców. Pomocną rolę pełni tu korzystanie z uznanych systemów certyfikacji produktów drzewnych, takich jak: FSC®PEFC™czy SBP.

Kolejnym, wymagającym dość specjalistycznych kompetencji czynnikiem – jest sama ocena ryzyka nielegalności pochodzenia drewna w danym kraju/regionie. Tutaj wiedza i doświadczenie Organizacji Monitorującej wydają się być nieodzowne.

Zobacz także: