Scroll to top

Certyfikat EUTR

Rozporządzenie EUTR (nr 995/2010 Parlamentu Europejskiego), w sprawie ustanowienia obowiązków dla podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.

Na przedsiębiorców nakłada ono wymóg, jakim jest wykazanie pochodzenia i udokumentowanie legalności drewna, wprowadzanego na rynek krajów UE w postaci surowej lub przetworzonej. A dotyczy podmiotów sprowadzających produkty z krajów spoza Unii Europejskiej oraz handlujących tymi produktami na jej terenie.

Firmy, które po raz pierwszy wprowadzają drewno, biomasę i wyroby z drewna na rynek UE, nazywane są w rozporządzeniu Podmiotami. Podmioty mają obowiązek upewnić się, że sprowadzone materiały nie pochodzą z nielegalnie pozyskiwanego drewna. Muszą także posiadać i nadzorować (regularnie oceniać) System Zasad Należytej Staranności (SZNS).

Polega on na:

  • zbieraniu informacji o pochodzeniu drewna,
  • ocenie ryzyka nielegalności pozyskania drewna i pojawienia się go w łańcuchu dostaw,
  • ograniczeniu stwierdzonego ryzyka.

EUTR. Organizacja Monitorująca – korzyści ze współpracy.

Control Union jest Organizacją Monitorującą (OM), uprawnioną przez Komisję Europejską do pomocy i nadzorowania Podmiotów przy spełnianiu wymogów EUTR. Jako Organizacja Monitorująca wprowadzamy dla podmiotów sprowadzających spoza UE drewno i wyroby drewniane – System Zasad Należytej Staranności. Nadzorujemy prawidłowość jego stosowania, szkolimy personel i w efekcie tych działań wydajemy świadectwo notyfikacyjne, potwierdzające spełnianie wymogów EUTR.

Na terenie Polski oddziały Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska prowadzą okresowe kontrole Podmiotów w zakresie spełniania tych wymogów. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że korzystanie ze wsparcia Organizacji Monitorującej znacznie skraca czas i zakres kontroli.

Największą trudnością, z którą borykają się Podmioty – jest brak informacji o pochodzeniu drewna w produktach importowanych. Należy tutaj podkreślić, że mówiąc o pochodzeniu rozumieć należy miejsce jego pozyskania z lasu, a nie kraj, siedzibę kontrahenta, od którego materiał jest zakupowany. Tutaj niezbędnym jest uzyskanie wiarygodnej informacji o kraju/regionie pochodzenia drewna od swoich dostawców i ich poddostawców. Pomocną rolę pełni tu korzystanie z uznanych systemów certyfikacji produktów drzewnych, takich jak: FSC®PEFC™czy SBP.

Kolejnym, wymagającym dość specjalistycznych kompetencji czynnikiem – jest sama ocena ryzyka nielegalności pochodzenia drewna w danym kraju/regionie. Tutaj wiedza i doświadczenie Organizacji Monitorującej wydają się być nieodzowne.

Zobacz także:

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close