Scroll to top

Certyfikat RPM – Responsible Plastic Management

Od opakowań na żywność po ubrania, kosmetyki, środki ochrony indywidualnej. Tworzywa sztuczne zdominowały wiele aspektów naszej codzienności. Każdego roku miliony ton plastiku trafiają na wysypiska, ale i bezpośrednio – do środowiska. Kryzys tworzyw sztucznych budzi głęboki niepokój. Zarówno wśród rządów, rozmaitych organizacji, jak i wsród opinii publicznej. Świadome społeczeństwo wywiera presję na przedsiębiorstwa, by te podejmowały wszelkie możliwe działania na rzecz poprawy ich wpływu na naturę. W sposób mierzalny i weryfikowalny. Na przeciw potrzebom wychodzi nowy system, w którym to po spełnieniu kryteriów można uzyskać certyfikat RPM.

RPM – Responsible Plastic Management.

Responsible Plastic Management (RPM) to organizacja społeczna typu non-profit założona w 2019 roku. Utworzono ją w celu wspierania przedsiębiorstw w ich wysiłkach na rzecz gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych. Control Union (zaangażowana w zrównoważony rozwój środowiska jednostka certyfikująca o globalnym zasięgu) jest zatwierdzonym partnerem dla programu RPM!

Certyfikacja w ramach programu Odpowiedzialnego Zarządzania Tworzywami Sztucznymi umożliwia firmom wszystkich sektorów (od żywności i rolnictwa po tekstylia i drewno) pokazanie – w jaki sposób dążą do gospodarki w obiegu zamkniętym. Wspiera przedsiębiorstwa w wysiłkach podejmowanych na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych. System ma na celu wyeliminowanie plastiku jednorazowego użytku niedającego się do recyklingu i przejście w kierunku modelu, w którym materiały i produkty z tworzyw sztucznych są zaprojektowane do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania. 

Gospodarka w obiegu zamkniętym (circular economy) – to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystywania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania wytwarzanych produktów na środowisko. Minimalizuje się tutaj zużycie surowców i powstawanie odpadów, a co za tym idzie – zmniejsza się emisję i poziom wykorzystania energii.

Certyfikat RPM – korzyści.

certyfikat rpm
rpmprogram.com
  • Ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko;
  • Posiadanie zweryfikowanego systemu spełniającego wymagania istniejących norm, inicjatyw i dyrektyw dotyczących ograniczenia użycia plastiku (m. in. Strategia UE, Program Środowiskowy ONZ);
  • Zapewnienie klientów i interesariuszy, że wprowadzone ulepszenia są weryfikowalne i wiarygodne;
  • Przewaga konkurencyjna, docenienie przez klientów świadomych ekologicznie;
  • Możliwość czerpania korzyści z posługiwania się znakiem zaufania RPM na produktach i w materiałach promocyjnych;
  • Obniżenie kosztów związanych z produkcją i użytkowaniem tworzyw sztucznych.       

Certyfikacja zgodnie ze standardem RPM zapewnia wiarygodne oświadczenie strony trzeciej (jednostki certyfikującej) o osiągnięciach w zakresie odpowiedzialnego zarządzania tworzywami sztucznymi i weryfikację wdrożonych ulepszeń w zakresie zmniejszenia, ponownego użycia i recyklingu tworzyw sztucznych.

Jak uzyskać certyfikat Odpowiedzialnego Zarządzania Tworzywami Sztucznymi?

Aby spełnić kryteria RPM – przedsiębiorstwa muszą być w procesie zmierzającym w kierunku gospodarki tworzywami sztucznymi o obiegu zamkniętym. Program RPM koncentruje się na ciągłym doskonaleniu (m. in. poprzez szkolenia), ma pomóc w mierzeniu zużycia plastiku i zarządzaniu nim. Po pomyślnym spełnieniu kryteriów – firmy mogą uzyskać weryfikację swoich wysiłków, angażując Control Union do przeprowadzenia audytu i wydania certyfikatu. 

W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji nt. systemu RPM – zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi ekspertami.

Powiązane: Certyfikat Plastic Free.

Zobacz także:

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close