Scroll to top

Certyfikat DINplus

Pellet staje się komercyjnym źródłem paliwowym do ogrzewania domowego i przemysłowego. Dlatego na rynku pojawiły się standardy certyfikacji jakości granulatu!

System DINplus powstał w Niemczech, jako rynkowe oznaczenie zgodności pelletu drzewnego z wymogami niemieckich norm jakości tego paliwa. Podmiotem uprawnionym do wydawania dokumentu zgodności jest uznany na świecie instytut certyfikujący DIN CERTCO. Audyt prowadzony przez Control Union Poland stanowi podstawę wydania certyfikatu potwierdzającego wysoką jakość pelletu drzewnego.

Pellet, czyli granulat produkowany z wolnych od zanieczyszczeń trocin drzewnych (bez dodatkowych lepiszczy i związków chemicznych) pozwala osiągnąć wysoką wartość opałową oraz niską zawartość popiołu. Spełnia on zatem wymagania producentów urządzeń opałowych, którzy często zastrzegają stosowanie certyfikowanego pelletu (DINplus lub ENplus®), jako warunku utrzymania gwarancji na kotły.

Szczegółowych informacji o procesach certyfikacji w systemach DINplus i ENplus możecie Państwo zasięgnąć: TUTAJ.

Korzyści z posiadania certyfikatu DINplus:

Certyfikat na pellet daje pewność co do spełnienia międzynarodowych standardów jakościowych,
• Daje również przewagę konkurencyjną – wyróżnia produkt na tle innych i zwiększa atrakcyjność w oczach potencjalnych klientów. Wzmacnia ich zaufanie, bowiem nie powoduje problemów z urządzeniami do spalania i dużej emisji związków organicznych. Dzięki temu pozwala na opanowywanie nowych rynków zbytu (szczególnie w przypadku importu).

Przebieg procesu certyfikacji i wymogi są zbliżone do przedstawionych dla systemu ENplus® .

uczestnicy systemu DinPlus

Wszystkich Państwa zainteresowanych tym, by uzyskać certyfikat na pellet – zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.
    Zobacz także: