Scroll to top
Certyfikat Rainforest Alliance
Certyfikat Rainforest Alliance

Przez zmianę sposobu w jaki świat produkuje i konsumuje – międzynarodowa organizacja non-profit Rainforest Alliance pracuje nad rozwiązaniami niektórych problemów społecznych i środowiskowych naszych czasów, w tym kryzysu klimatycznego.

Program Certyfikacji Rainforest Alliance 2020 powstał w efekcie połączenia sił dwóch organizacji: UTZ (sprawdź też: Certyfikat UTZ) i Rainforest Alliance Certified. Nowy Standard Zrównoważonego Rolnictwa opiera się na mocnych stronach obu tych organizacji i dziesięcioleciach ich doświadczenia, a funkcjonuje od 1 lipca 2021′.

Program Rainforest Alliance 2020 obejmuje wymagania dla:

 • Gospodarstw rolnych, produkujących kawę, kakao, herbatę, owoce, kwiaty, orzechy, zioła i przyprawy, warzywa /certyfikacji nie podlegają: żywy inwentarz, guma, ryż, tytoń i trzcina cukrowa/. Wymagania te mają na celu maksymalizację pozytywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne i gospodarkę. Jednocześnie oferują rolnikom rozwiązania poprawiające ich warunki życia i ochronę terenów, na których mieszkają i pracują.

Pobierz: 2020 Sustainable Agriculture Standard – wymagania dla farm

 • Łańcucha dostaw, gdzie chodzi o promowanie przejrzystości i odpowiedzialne praktyki biznesowe wśród firm. Od gospodarstwa rolnego – do sklepowej półki.

Pobierz: 2020 Sustainable Agriculture Standard – wymagania dla łańcucha dostaw

Certyfikat Rainforest Alliance 2020 – korzyści posiadania certyfikatu:

 • Znak zaufania, jakim jest pieczęć certyfikacji Rainforest Alliance to narzędzie, którego marki mogą używać, by opowiadać o wartości jaka trafia do ich produktów. By ułatwiać świadomym konsumentom dokonywanie lepszych wyborów zakupowych.
 • Stosowanie praktyk zrównoważonego rozwoju to lepsza rentowność – niższe koszty i zwiększona produkcja.
 • Certyfikacja w tym systemie potwierdza zaangażowanie firm w rozwój gospodarczy, budowanie prężnych społeczności i ochronę zasobów naturalnych.

Certyfikat Rainforest Alliance 2020 oznacza dbanie o:

 • Źródła utrzymania ludności wiejskiej, przyczyniając się do wydobycia jej z ubóstwa poprzez poprawę zrównoważonych możliwości utrzymania rolników, pracowników i ich rodzin.
 • Klimat – poprzez szkolenia rolników w zakresie dobrych praktyk rolniczych przyjaznych klimatowi (zapobieganie zanieczyszczeniom, gospodarowanie odpadami), pomagających łagodzić skutki kryzysu klimatycznego i dostosowywać się do nich (poprawiać plony, obniżać koszty).
 • Lasy i bioróżnorodność – promowanie bardziej zrównoważonych praktyk gospodarowania gruntami w celu ochrony lasów, bioróżnorodności i zasobów naturalnych.
 • Prawa człowieka – odnosząc się do naruszeń praw człowieka, takich jak praca dzieci i praca przymusowa, niskie płace, złe warunki pracy i nierówności płci.

Kupowanie produktów z pieczęcią Rainforest Alliance Cerified oznacza, że pomagamy poprawić jakość życia i pracy rodzin oraz lokalnych społeczności, jednocześnie chroniąc środowisko. Aby upewnić się, że produkty spełniają wysokie standardy środowiskowe, społeczne i ekonomiczne – są one regularnie kontrolowane.

Nowy program certyfikacji – do kogo jest skierowany?

Certyfikat kontroli pochodzenia produktu – Rainforest Alliance 2020 Certification Program skierowany jest m. in. do firm, które są już certyfikowane w programie UTZ lub Rainforest Alliance i nadal chcą otrzymywać certyfikaty w ramach nowego programu. Obejmuje to wszystkich posiadaczy certyfikatów! Bez względu na to, czy prowadzą działalność rolniczą, czy też znajdują się na dalszych etapach łańcucha dostaw (przetwórcy, handlowcy, detaliści itp.).

Jak uzyskać certyfikat?

 1. Zarejestruj się na platformie certyfikacyjnej Rainforest Alliance 2020 (MultiTrace) i zbuduj profil swojej firmy. Po zakończeniu procesu tworzenia profilu i jego weryfikacji (ocena ryzyka) uzyskasz zestaw wymagań i informacje o kolejnych krokach postępowania.
 2. Zgłoś się do jednostki certyfikującej, wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy (zakładka 1. Application Form) i poznaj ofertę cenową.
 3. Przejdź pozytywnie audyt certyfikujący* i otrzymaj certyfikat.

Pobierz: SA-F-GA-5-V1.2 CAF Supply Chain_formularz_zgloszeniowy_2022

* Przed audytem należy między innymi:

 1. Wdrożyć i udokumentować plan zarządzania, który będzie uwzględniał wszystkie wymagania standardu RA.
 2. Przygotować listę certyfikowanych dostawców.
 3. Przygotować i wdrożyć mechanizm składania skarg.
 4. Pisemnie zobowiązać się do promowania równości płci.
 5. Zapewnić wizualne oddzielenie produktów certyfikowanych od niecertyfikowanych na wszystkich etapach przetwarzania oraz transportu i magazynowania.
 6. Prowadzić bilans masy.
 7. Zobowiązać się do oceny i rozwiązywania problemu pracy dzieci, pracy przymusowej, dyskryminacji oraz przemocy i nękania
  w pracy.
 8. Umożliwić zrzeszanie się pracowników w związkach zawodowych i organizacjach pracowniczych.
 9. Przestrzegać wymogów prawa pracy.
 10. Zapewnić ochronę (BHP) w miejscu pracy.

Co z certyfikatem UTZ i “dawnym” Rainforest Alliance?

Aktualne certyfikaty UTZ i Rainforest Alliance zachowają ważność do czasu uzyskania Certyfikatu Przejścia. Jeżeli proces przejściowy nie zostanie dopełniony, aktualny certyfikat (UTZ / RA) straci ważność po 1 lipca 2022 r. (Uwaga! Właściciel standardu wysłużył ten okres do 30 września 2022 r.)

Posiadacze certyfikatów na poziomie łańcucha dostaw są audytowani w oparciu o wymagania nowego standardu. W celu zweryfikowania podstawowego poziomu zgodności z nowymi wymaganiami – audytorzy przeprowadzają audyt zdalny.
Po pomyślnym zakończeniu audytu – firmy otrzymują Certyfikat Przejścia, którego ważność wynosi jeden rok. Jednak w niektórych przypadkach odbycie audytu zdalnego nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikatu przejścia. W tym celu należy złożyć wniosek do Rainforest Alliance o tzw. poparcie. Na podstawie analizy poziomu ryzyka organizacja rozpatrzy wniosek.

Wskazówka!

Firmy, które obecnie posiadają certyfikat UTZ mogą skorzystać z narzędzia RA ułatwiającego przejście procesu prowadzącego do certyfikacji w systemie Rainforest Alliance 2020 ->> TUTAJ Odpowiadając na pytania umieszczone w sekcji Transition Tool – firma uzyskuje informacje – co dokładnie należy zrobić na danym etapie.

Daty, o których trzeba pamiętać:

 1. Przed końcem 2021 roku należy zarejestrować się na platformie certyfikacyjnej Rainforest Alliance 2020.
 2. Od lipca 2021 r. do grudnia 2022r. należy uzyskać Certyfikat Przejścia (UTZ).
 3. Do 30 września 2022r.  -okres na wykonanie audytów przejściowych (RA).
 4. Po 1 lipca 2022 r. można uzyskać pełny certyfikat Rainforest Alliance 2020.

Od 1 lipca 2022 r. posiadacze certyfikatów będą mogli rozpocząć trzyletni cykl certyfikacji. Po zarejestrowaniu się w programie certyfikacyjnym Rainforest Alliance 2020 – posiadacze certyfikatów przeprowadzą ocenę ryzyka. Posłuży ona do ustalenia, czy firma wymaga audytu w siedzibie, audytu zdalnego, czy też może ubiegać się bezpośrednio do administratora systemu o tzw. poparcie? Po pomyślnej weryfikacji, w ramach jednego z tych procesów, otrzymają certyfikat ważny przez trzy lata. Poziom corocznej weryfikacji wymagany podczas trzyletniego cyklu będzie zależeć od wyników oceny ryzyka.

Zobacz także:

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close