Scroll to top
Certyfikat Rainforest Alliance
Certyfikat Rainforest Alliance

Przez zmianę sposobu w jaki świat produkuje i konsumuje – międzynarodowa organizacja non-profit Rainforest Alliance pracuje nad rozwiązaniami niektórych problemów społecznych i środowiskowych naszych czasów, w tym kryzysu klimatycznego.

Program Certyfikacji Rainforest Alliance 2020 powstał w efekcie połączenia sił dwóch organizacji: UTZ i Rainforest Alliance Certified. Nowy Standard Zrównoważonego Rolnictwa 2020 opiera się na mocnych stronach obu tych organizacji i dziesięcioleciach ich doświadczenia, a funkcjonuje od 1 lipca 2021.

Program Rainforest Alliance 2020 obejmuje wymagania dla:

 • Gospodarstw rolnych, produkujących kawę, kakao, herbatę, owoce, kwiaty, orzechy, zioła i przyprawy, warzywa /certyfikacji nie podlegają: żywy inwentarz, guma, ryż, tytoń i trzcina cukrowa/. Wymagania te mają na celu maksymalizację pozytywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne i gospodarkę. Jednocześnie oferują rolnikom rozwiązania poprawiające ich warunki życia i ochronę terenów, na których mieszkają i pracują.

Pobierz: 2020 Sustainable Agriculture Standard V1.3 – wymagania dla gospodarstw

 • Łańcucha dostaw, gdzie chodzi o promowanie przejrzystości i odpowiedzialne praktyki biznesowe wśród firm. Od gospodarstwa rolnego – do sklepowej półki.

Pobierz: 2020 Sustainable Agriculture Standard V1.3 – wymagania dla łańcucha dostaw

Certyfikat Rainforest Alliance 2020 – korzyści posiadania certyfikatu:

 • Znak zaufania, jakim jest pieczęć certyfikacji Rainforest Alliance to narzędzie, którego marki mogą używać, by opowiadać o wartości jaka trafia do ich produktów. By ułatwiać świadomym konsumentom dokonywanie lepszych wyborów zakupowych.
 • Stosowanie praktyk zrównoważonego rozwoju to lepsza rentowność – niższe koszty i zwiększona produkcja.
 • Certyfikacja w tym systemie potwierdza zaangażowanie firm w rozwój gospodarczy, budowanie prężnych społeczności i ochronę zasobów naturalnych.

Certyfikat Rainforest Alliance 2020 oznacza dbanie o:

 • Źródła utrzymania ludności wiejskiej, przyczyniając się do wydobycia jej z ubóstwa poprzez poprawę zrównoważonych możliwości utrzymania rolników, pracowników i ich rodzin.
 • Klimat – poprzez szkolenia rolników w zakresie dobrych praktyk rolniczych przyjaznych klimatowi (zapobieganie zanieczyszczeniom, gospodarowanie odpadami), pomagających łagodzić skutki kryzysu klimatycznego i dostosowywać się do nich (poprawiać plony, obniżać koszty).
 • Lasy i bioróżnorodność – promowanie bardziej zrównoważonych praktyk gospodarowania gruntami w celu ochrony lasów, bioróżnorodności i zasobów naturalnych.
 • Prawa człowieka – odnosząc się do naruszeń praw człowieka, takich jak praca dzieci i praca przymusowa, niskie płace, złe warunki pracy i nierówności płci.

Kupowanie produktów z pieczęcią Rainforest Alliance Cerified oznacza, że pomagamy poprawić jakość życia i pracy rodzin oraz lokalnych społeczności, jednocześnie chroniąc środowisko. Aby upewnić się, że produkty spełniają wysokie standardy środowiskowe, społeczne i ekonomiczne – są one regularnie kontrolowane.

Nowy program certyfikacji – do kogo jest skierowany?

Certyfikat kontroli pochodzenia produktu – Rainforest Alliance 2020 Certification Program skierowany jest m. in. do firm, które są już certyfikowane w programie UTZ lub Rainforest Alliance i nadal chcą otrzymywać certyfikaty w ramach nowego programu. Obejmuje to wszystkich posiadaczy certyfikatów! Bez względu na to, czy prowadzą działalność rolniczą, czy też znajdują się na dalszych etapach łańcucha dostaw (przetwórcy, handlowcy, detaliści itp.).

Jak uzyskać certyfikat?

 1. Zarejestruj się na platformie certyfikacyjnej Rainforest Alliance 2020 (MultiTrace) i zbuduj profil swojej firmy. Po zakończeniu procesu tworzenia profilu i jego weryfikacji (ocena ryzyka) uzyskasz zestaw wymagań i informacje o kolejnych krokach postępowania.
 2. Zgłoś się do jednostki certyfikującej, wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy (zakładka 1. Application Form) i poznaj ofertę cenową.
 3. Przejdź pozytywnie audyt certyfikujący* i otrzymaj certyfikat.

Pobierz: SA-F-GA-5-V1.2 CAF Supply Chain_formularz_zgloszeniowy_2022

* Przed audytem należy między innymi:

 1. Wdrożyć i udokumentować plan zarządzania, który będzie uwzględniał wszystkie wymagania standardu RA.
 2. Przygotować listę certyfikowanych dostawców.
 3. Przygotować i wdrożyć mechanizm składania skarg.
 4. Pisemnie zobowiązać się do promowania równości płci.
 5. Zapewnić wizualne oddzielenie produktów certyfikowanych od niecertyfikowanych na wszystkich etapach przetwarzania oraz transportu i magazynowania.
 6. Prowadzić bilans masy.
 7. Zobowiązać się do oceny i rozwiązywania problemu pracy dzieci, pracy przymusowej, dyskryminacji oraz przemocy i nękania
  w pracy.
 8. Umożliwić zrzeszanie się pracowników w związkach zawodowych i organizacjach pracowniczych.
 9. Przestrzegać wymogów prawa pracy.
 10. Zapewnić ochronę (BHP) w miejscu pracy.

Zobacz także: