Scroll to top

Certyfikat MSC

Certyfikat MSC

MSC (Marine Stewardship Council) to niezależna, międzynarodowa organizacja i światowy lider programu certyfikacji na rzecz zrównoważonego rybołówstwa. Logo MSC, umieszczone na produkcie, daje pewność, że ryby i owoce morza pochodzą ze zrównoważonych praktyk połowowych, które przyczyniają się do utrzymania dobrostanu oceanów.

Standard MSC ma zastosowanie tylko do naturalnych połowów typu “wild-capture” – niezależnie od ich wielkości, typu lub lokalizacji. Koncentruje się on wokół trzech głównych zasad:

  • stanu zasobów rybnych,
  • wpływu rybołówstwa na otaczający ekosystem,
  • skuteczności i wydajności systemu zarządzania łowiskiem.

Certyfikat MSC, w zależności od jego rodzaju, skierowany jest do rybaków, producentów, dystrybutorów, hurtowników, sieci handlowych i wszelkich innych podmiotów łańcucha dostaw. Certyfikacji mogą poddać się również firmy cateringowe oraz restauracje. Dzięki certyfikatowi, na każdym etapie procesu produkcji, istnieje możliwość stwierdzenia – skąd pochodzi dana ryba, przez kogo i w jaki sposób została złowiona oraz kiedy to nastąpiło?

Certyfikat MSC – rodzaje certyfikacji:

  • certyfikacja organizacji rybackich,
  • certyfikacja łańcucha dostaw.

Producenci i dostawcy, którzy chcą zagwarantować, że ich owoce morza pochodzą z praktyk zrównoważonego rybołówstwa i chcą przekazać tę gwarancję na użytkownika końcowego, muszą przedstawić dowód pochodzenia. Odbywa się on w drodze kontroli pochodzenia produktu (CoC).

Standardy MSC w zakresie łańcucha dostaw składają się z podstawowej wersji oraz dwóch wersji dodatkowych. Dzięki temu każda firma może zostać certyfikowana zgodnie z wersją najbardziej korespondującą z jej wielkością oraz z rodzajem prowadzonej działalności:

Certyfikat MSC
Standardy MSC w zakresie łańcucha dostaw.
Certyfikat MSC
MSC

Przed audytem należy:

  • przeszkolić personel w zakresie procedur, mających wpływ na integralność certyfikowanych ryb i owoców morza,
  • przygotować właściwą dla wersji listę kontrolną, pozwalającą określić – w jakim stopniu firma aktualnie spełnia kryteria standardu MSC?

Do pobrania:

>> Standard Certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC – wersja podstawowa

>> Standard Certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC dla wersji CFO

Certyfikat MSC dynamicznie wchodzi do polskich sieci handlowych. W części z nich można już kupić produkty z niebieskim znakiem MSC. Przyznanie certyfikatu MSC dla rybołówstwa potwierdza wysiłki organizacji rybackiej oraz podmiotów w łańcuchu dostaw – na rzecz długoterminowej ochrony ekosystemu morskiego. Wzmacnia on reputację firmy oraz zapewnia nowe możliwości biznesowe. Certyfikat ten jest komplementarnym certyfikatem do wydawanego przez Aquaculture Stewardship Council (ASC), który dotyczy hodowli ryb. Więcej informacji na temat certyfikacji w systemie MSC znajdą Państwo na stronie www.msc.org. Wszystkich zainteresowanych certyfikacją zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Zobacz także: