Scroll to top

Certyfikat ISO 9001:2015

ISO 9001 to międzynarodowa, najpopularniejsza norma należąca do rodziny systemów zarządzania jakością ISO 9000, mająca zastosowanie w każdej organizacji, która chce wykazywać swą zdolność do nieustannego dostarczania wyrobów / usług zgodnych z wymogami klienta. Rodzina ISO 9000 jest międzynarodowym punktem odniesienia dla wymagań zarządzania jakością – w relacjach między przedsiębiorstwami.

ISO 9001 zachęca do podejścia procesowego, zrozumienia i spełnienia wymagań klienta oraz ciągłego doskonalenia, dążącego do zwiększenia jego zadowolenia. Wyznaczanie celów, monitorowanie procesów, regulacja stosunków z dostawcami – to zadania i metody, które charakteryzują sprawne wdrożenie wymagań normy.

Certyfikat ISO 9001
ISO

Norma ta znana jest jako „uniwersalna norma systemu zarządzania”. „Uniwersalna” oznacza, że można ją zastosować do każdej organizacji, dużej lub małej, bez względu na jej produkt lub usługę. Ma ona również zastosowanie w organizacjach administracji publicznej. Norma oparta jest na jasnych zasadach zarządzania jakością i definiuje sposób działania organizacji tak, by spełniała ona wymagania klientów oraz interesariuszy. Certyfikat ISO 9001 przynosi wiele korzyści, jak np. poprawę konkurencyjności.

Certyfikat ISO 9001 :2015. Korzyści z posiadania:

  • wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy, jako rzetelnego partnera, działającego zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów,
  • poprawa konkurencyjności oferty,
  • zapewnienie stabilnej, powtarzalnej jakości wyrobów lub usług,
  • jasne działania, zgodne z procedurami wpływające na zachowanie ładu organizacyjnego,
  • przejrzysty system pozyskiwania danych i informacji,
  • i inne, spersonalizowane pod daną organizację.

Wszystkich zainteresowanych certyfikacją w omawianym systemie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.