Scroll to top

Certyfikat KZR INIG

System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG to jedyny polski program certyfikacji biomasy i biopaliw, uznany przez Komisję Europejską. Jego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. Od 2017 roku system ten funkcjonuje globalnie. Opiera się on o wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, dotyczącej odnawialnych źródeł energii (2018/2001/EU). Znajduje się na liście uznanych przez Komisje Europejską systemów certyfikacji.

Zbiór wymagań, które muszą zostać spełnione, aby produkcja biopaliw mogła być uznana za zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju dotyczy m. in. gruntów pod uprawę surowców (biomasa rolnicza i leśna) do produkcji paliw oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) i poprawności prowadzenia bilansu masy.

O certyfikat ten ubiegać się mogą wszyscy uczestnicy poniższego łańcucha dostaw.

Schemat łańcucha dostaw KZR INiG

Uczestnikami tego systemu certyfikacyjnego są wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności.

Uczestnicy systemu mogą być certyfikowani równolegle zgodnie z jedną lub więcej poniższych ścieżek certyfikacji:

 • Biopaliwa i biopłyny,
 • Paliwa z biomasy,
 • Paliwa węglowe z recyklingu oraz
 • Paliwa ze źródeł odnawialnych pochodzenia niebiologicznego (odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego).

System KZR INiG obejmuje wszystkie surowce wykorzystywane w powyższych ścieżkach certyfikacji.

W ramach systemu KZR INiG będzie się oceniać biomasę uprawianą i zbieraną na całym świecie, odpady i pozostałości zbierane na całym świecie, a także surowce, biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy wytworzone na całym świecie.

Ocenie podlegać będzie cały cykl życia biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy.

KZR INiG – zakres certyfikacji:

 • indywidualna produkcja rolna i sprzedaż (z magazynowaniem lub bez magazynowania); 
 • pierwszy punkt skupu (z magazynowaniem / bez magazynowania) – surowców rolnych, odpadów / pozostałości rolnych, innych odpadów / pozostałości, pozostałości z leśnictwa;
 • tłocznia oleju;
 • cukrownia;
 • gorzelnia;
 • produkcja biopaliwa: etanolu/ ETBE/FAME/ inne;
 • uwodornienie / współuwodornienie;
 • produkcja biowęglowodorów;
 • produkcja biopłynów;
 • biogazownia;
 • instalacja do produkcji biometanu;
 • produkcja paliw stałych (pochodzących z biomasy);
 • produkcja paliw węglowych z recyklingu;
 • produkcja odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego;
 • jednostka przetwórcza biomasy stałej;
 • inny przetwórca biomasy (należy określić);
 • handel z magazynowaniem lub bez;
 • dostawca końcowy,
 • producent ciepła i/lub energii elektrycznej;
 • inne, należy określić.

KZR INiG – paliwa stałe z biomasy (biomasa leśna)

Wszystkich Państwa, zainteresowanych tematem Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju dla paliw biomasowych (biomasa leśna) zapraszamy na stronę systemu, do zakładki: Paliwa stałe z biomasy. System KZR INiG umożliwia wykazanie podmiotom działającym w łańcuchu dostaw, że spełniają one kryteria zrównoważonego rozwoju na zgodność z RED II.

certyfikat KZR INiG
KZR INiG

 

Przed audytem certyfikującym w systemie KZR INiG należy:

 

Certyfikacja w tym programie potwierdza zgodność z wymogami polskich i unijnych przepisów prawnych. Pozwala na działalność na terenie całej Unii Europejskiej, certyfikat wystawiony w ramach tego programu uznawany jest przez inne systemy certyfikacji. Więcej informacji o omawianym systemie certyfikacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.kzr.inig.eu

Tutaj: PROCES OFERTOWANIA, KONTRAKTOWANIA ORAZ WYDAWANIA CERTYFIKATÓW KZR INiG

Dokumenty do pobrania:

Audytor przeprowadza audyt, który weryfikuje, czy działalność prowadzona jest zgodnie z wymaganiami systemu. jeśli wynik audytu jest pozytywny – przedsiębiorca otrzymuje certyfikat KZR INiG.

Wszystkich zainteresowanych, by uzyskać certyfikat KZR INiG – zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie.
   

  Zobacz także: