Scroll to top

Certyfikat KZR INIG

System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG to jedyny polski program certyfikacji biomasy i biopaliw, uznany przez Komisję Europejską. Jego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. Od 2017 roku system ten funkcjonuje globalnie. Opiera się on o wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, dotyczącej odnawialnych źródeł energii (2018/2001/EU). Znajduje się na liście uznanych przez Komisje Europejską systemów certyfikacji.

Zbiór wymagań, które muszą zostać spełnione, aby produkcja biopaliw mogła być uznana za zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju dotyczy m. in. gruntów pod uprawę surowców (biomasa rolnicza i leśna) do produkcji paliw oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) i poprawności prowadzenia bilansu masy.

O certyfikat ten ubiegać się mogą wszyscy uczestnicy poniższego łańcucha dostaw.

Schemat łańcucha dostaw KZR INiG

Uczestnikami tego systemu certyfikacyjnego są wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności.

Uczestnicy systemu mogą być certyfikowani równolegle zgodnie z jedną lub więcej poniższych ścieżek certyfikacji:

 • Biopaliwa i biopłyny,
 • Paliwa z biomasy,
 • Paliwa węglowe z recyklingu oraz
 • Paliwa ze źródeł odnawialnych pochodzenia niebiologicznego (odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego).

System KZR INiG obejmuje wszystkie surowce wykorzystywane w powyższych ścieżkach certyfikacji.

W ramach systemu KZR INiG będzie się oceniać biomasę uprawianą i zbieraną na całym świecie, odpady i pozostałości zbierane na całym świecie, a także surowce, biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy wytworzone na całym świecie.

Ocenie podlegać będzie cały cykl życia biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy.

KZR INiG – zakres certyfikacji:

 • indywidualna produkcja rolna i sprzedaż (z magazynowaniem lub bez magazynowania); 
 • pierwszy punkt skupu (z magazynowaniem / bez magazynowania) – surowców rolnych, odpadów / pozostałości rolnych, innych odpadów / pozostałości, pozostałości z leśnictwa;
 • tłocznia oleju;
 • cukrownia;
 • gorzelnia;
 • produkcja biopaliwa: etanolu/ ETBE/FAME/ inne;
 • uwodornienie / współuwodornienie;
 • produkcja biowęglowodorów;
 • produkcja biopłynów;
 • biogazownia;
 • instalacja do produkcji biometanu;
 • produkcja paliw stałych (pochodzących z biomasy);
 • produkcja paliw węglowych z recyklingu;
 • produkcja odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego;
 • jednostka przetwórcza biomasy stałej;
 • inny przetwórca biomasy (należy określić);
 • handel z magazynowaniem lub bez;
 • dostawca końcowy,
 • producent ciepła i/lub energii elektrycznej;
 • inne, należy określić.

KZR INiG – paliwa stałe z biomasy (biomasa leśna)

Wszystkich Państwa, zainteresowanych tematem Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju dla paliw biomasowych (biomasa leśna) zapraszamy na stronę systemu, do zakładki: Paliwa stałe z biomasy. System KZR INiG umożliwia wykazanie podmiotom działającym w łańcuchu dostaw, że spełniają one kryteria zrównoważonego rozwoju na zgodność z RED II.

certyfikat KZR INiG
KZR INiG

Przed audytem certyfikującym w systemie KZR INiG należy:

Certyfikacja w tym programie potwierdza zgodność z wymogami polskich i unijnych przepisów prawnych. Pozwala na działalność na terenie całej Unii Europejskiej, certyfikat wystawiony w ramach tego programu uznawany jest przez inne systemy certyfikacji. Więcej informacji o omawianym systemie certyfikacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.kzr.inig.eu

Dokumenty do pobrania:

Audytor przeprowadza audyt, który weryfikuje, czy działalność prowadzona jest zgodnie z wymaganiami systemu. jeśli wynik audytu jest pozytywny – przedsiębiorca otrzymuje certyfikat KZR INiG.

Wszystkich zainteresowanych, by uzyskać certyfikat KZR INiG – zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie.
  Zobacz także:

  Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close