Scroll to top

Certyfikat ENplus®

Europejski przemysł drzewny to bez wątpienia motor rozwoju zrównoważonej, europejskiej biogospodarki.

Opracowany przez Europejskie Stowarzyszenie Biomasy, przy współpracy z Europejskim Urzędem Pelletu (EPC) – Certyfikat ENplus jest ogólnoeuropejskim standardem jakościowym dla pelletu drzewnego. Mimo dobrowolności tego systemu certyfikacji, stał się on powszechnym standardem dla tego rodzaju paliwa. Wymagany jest on przez producentów kotłów, dystrybutorów pelletu, sieci detaliczne czy też przez sektor energetyczny.

Control Union Certifications Germany jest uznaną jednostką certyfikującą dla tego programu. We współpracy z lokalnymi biurami, w ponad 70 krajach, może przeprowadzać inspekcje certyfikacyjne w Europie i poza nią w zakresie granulowania, przechowywania, handlu i transportu pelletu drzewnego.

Więcej informacji o procesach certyfikacji pelletu możecie Państwo zasięgnąć: TUTAJ.

Standard ENplus opiera się na kontroli łańcucha dostaw pelletu – od produkcji aż po produkt finalny. Zatem program ten dedykowany jest tym podmiotom, których działalność obejmuje:

 • granulację,
 • przechowywanie,
 • pakowanie,
 • sprzedaż pelletu,
 • transport do domowych pieców oraz kotłów.

Posługiwanie się certyfikatem ENplus oznacza sprzedaż pelletu z odpowiednim oznaczeniem na dokumentach oraz opcjonalnym oznaczeniem opakowań logiem ENplus.

Dla kogo certyfikat ENplus?

Certyfikacją objęty jest cały łańcuch dostaw pelletu – od pierwotnego producenta, poprzez jego konfekcjonowanie, opakowanie i handel produktem finalnym. Proces certyfikacji jest taki sam dla wszystkich, jednak warto pamiętać, że inne są wymagania dotyczące badań jakościowych pelletu drzewnego.

ENplus®
Obszary certyfikacji w systemie ENplus

Norma, którą wykorzystuje się przy certyfikacji ENplus obejmuje parametry pelletu dotyczące:

• wymiarów granulatu (długość),
• odporności mechanicznej,
• zawartości popiołu (rozkrusz) i pierwiastków śladowych,
• temperatury topnienia popiołu (wilgotność).

Jak uzyskać certyfikat ENplus? Etapy certyfikacji.

 • Należy podpisać umowę na certyfikację z wybraną jednostką certyfikującą,
 • Rejestracja w EPC,
 • Wdrożenie wymogów systemu przez Klienta (procedura + laboratorium),
 • Audyt certyfikacyjny,
 • Wydanie certyfikatu (w przypadku pozytywnego wyniku audytu),
 • Coroczne audyty okresowe.
Jak uzyskać certyfikat na pellet drzewny?
Jak uzyskać certyfikat ENplus?

Posiadanie certyfikatu pelletu drzewnego ENplus to nie tylko prestiż dla firmy! To przede wszystkim niezwykle ważny krok w kierunku ustanowienia pelletów drzewnych, jako szeroko stosowanego źródła energii! To również, niewątpliwie, konieczność w pozyskaniu nowych i utrzymaniu stałych Klientów na niemalże każdym rynku zbytu.

Zobacz także: