Scroll to top

Certyfikat PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) to międzynarodowa organizacja pozarządowa o charakterze non-profit. Promuje ona zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez niezależną certyfikację.

Nieodpowiednie i niewłaściwe praktyki gospodarki leśnej są realnym zagrożeniem dla długoterminowej rentowności wielu lasów. To znacznie zmniejsza ich potencjał gospodarczy, determinując negatywne skutki społeczne i środowiskowe. Świadomość społeczna, a także zapotrzebowanie na certyfikowane produkty z drewna rośnie. Systemy certyfikacji w zakresie gospodarki leśnej dają zaś gwarancję tego, że produkty z drewna pochodzącego z lasów są na każdym etapie zarządzane w odpowiedzialny i zrównoważony sposób.

PEFC

 

Certyfikat PEFC stworzono, jako odpowiedź na potrzebę śledzenia przepływu certyfikowanych materiałów pochodzenia leśnego „od lasu- do domu”. Celem certyfikacji łańcucha dostaw PEFC jest umożliwienie weryfikacji pochodzenia drewna na każdym etapie jego przetworzenia i przepływu.

PEFC wyróżnia dwa typy certyfikacji:

  • certyfikacja leśnictwa – przewidziana jest dla właścicieli i zarządów obszarów leśnych, chcących ustanowić odpowiedzialną praktykę oraz zakomunikować ją konsumentom,
  • certyfikacja łańcucha dostaw (CoC) – przewidziana jest dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem lub wykorzystaniem produktów z drewna oznaczonych certyfikatem PEFC (np. producenci mebli, wydawcy, przemysł celulozowy i wszyscy inni wytwórcy produktów
    z drewna).

Certyfikat PEFC. Przed audytem należy:

Przeczytaj też: ABC PEFC CoC

Wszystkich, których interesuje certyfikat PEFC – zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z biurem. Nasi wykwalifikowani w zakresach certyfikacji specjaliści Control Union Poland – chętnie i  wyczerpująco odpowiedzą na wszystkie nurtujące Państwa pytania. Control Union Poland, w zakresie certyfikacji PEFC, działa pod akredytacją Control Union Certifications B.V. z siedzibą w Zwolle.

Zobacz także: