Scroll to top

Certyfikat FSA

Ocena Zrównoważonego Gospodarstwa.

Certyfikat FSA - Ocena Zrównoważonego Gospodarstwa

Certyfikat FSA

FSA (Farm Sustainability Assessment) to dobrowolny program weryfikacyjny opracowany przez Sustainable Agriculture Initiative – SAI (Inicjatywa na Rzecz Zrównoważonego Rolnictwa). Standard ten jest narzędziem do angażowania, oceny i ulepszania praktyk zrównoważonego rozwoju na poziomie gospodarstwa rolnego.

SAI Platform.

SAI to platforma utworzona w 2002 roku przez branżę spożywczą w celu wspierania zrównoważonego rolnictwa na świecie. Zrzesza i wspiera firmy w globalnym łańcuchu wartości żywności i napojów. Promuje rozwój i wdrażanie rolnictwa zrównoważonego poprzez opracowywanie i dostarczanie narzędzi i wskazówek.

Jednym z takich narzędzi jest dobrowolna Ocena Zrównoważonego Gospodarstwa FSA wspierająca rolników oraz firmy w dążeniu do zrównoważonej produkcji.

Control Union jest globalnym dostawcą usług dla przemysłu rolniczego, zatwierdzonym oficjalnie przez SAI Platform do przeprowadzania ocen zrównoważonego rozwoju rolników FSA w 15 krajach. Z FSA mogą korzystać rolnicy / producenci owoców i warzyw, grupy gospodarstw rolnych (Farm Management Group) o logicznej spójności np. spółdzielnie rolnicze czy grupy rolników dostarczających do jednego zakładu przetwórczego na podstawie umów, nabywcy produktów rolnych.

Możliwa jest samoocena, natomiast gospodarstwa, które chcą publicznie deklarować określony poziom wydajności FSA – oceniane są przez stronę trzecią (audyt weryfikacyjny Jednostki Certyfikującej) na podstawie listy kontrolnej. W ramach atestacji ocenie podlega system zarządzania gospodarstwem, gospodarstwa ocenia się też stacjonarnie. Lista kontrolna FSA zawiera 112 pytań, dotyczących zagadnień: społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Określa się tu poziom, w jakim spełniane są wymogi zrównoważenia (SAI Bronze, SAI Silver, SAI Gold).

Przed audytem grupy gospodarstw rolnych zarządzanej przez koordynatora przeprowadza się próbkowanie. Próba kontrolna dobierana jest w celu sprawdzenia samooceny.

Proces FSA.

  • Zaangażowanie – grupa zarządzająca gospodarstwem powinna być świadoma wymogów zrównoważonego rozwoju FSA.
  • Ocena praktyk rolniczych.
  • Doskonalenie, dążenie do lepszych praktyk rolniczych.

Korzyści:

  • Firmy spełniają oczekiwania współczesnych konsumentów udowadniając, że należą do wiodącego w sektorze programu zrównoważonego rolnictwa.
  • Możliwość doskonalenia dobrych praktyk.
  • Udział we wspólnym podejściu – korzystanie z dostosowanego do branży, szeroko rozpowszechnionego narzędzia do realizacji celów zrównoważonego pozyskiwania .
  • Oszczędność czasu i zasobów (brak konieczności przeprowadzania wielu ocen dla wielu klientów).
  • Możliwość oceny, ale i promowania swojego miejsca w zrównoważonym rolnictwie.

Zobacz także: