Scroll to top

SMETA – audyty 2-filarowe i 4-filarowe

SMETA – co to jest?

Opracowana przez wiodącą organizację non-profit SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit) jest systemem oceny, który ma na celu zapewnienie, że dostawcy, w swojej działalności, przestrzegają wysokich standardów etycznych, społecznych i środowiskowych. To narzędzie umożliwiające firmom monitorowanie i ocenianie praktyk społecznych oraz etycznych w łańcuchu dostaw. Członkiem organizacji może zostać każda firma, która wdrożyła zasady odpowiedzialności społecznej do swojej strategii, niezależnie od zakresu prowadzonej działalności, wielkości czy lokalizacji.

SMETA – audyty 2-filarowe i 4-filarowe.

Zestaw standardów obejmuje różne aspekty zrównoważonej produkcji. Są to prawa pracownicze, bezpieczeństwo pracowników, ochrona środowiska, etyka w biznesie oraz zarządzanie systemem jakości. System pomaga udowodnić dostawcom, że ich działania są zgodne z wymogami etycznymi i społecznymi.

 • Audyty SMETA 2 Pillar podlegają standardom zawartym w kodzie ETI (Ethical Trade Initiatives Base Code), czyli w kodeksie postępowania etycznego dla uczestników łańcucha dostaw.
 • Audyty SMETA Pillar mają bardziej rozbudowane wymagania w zakresie zarządzania środowiskowego i praktyk biznesowych.

Co oferuje SMETA?

 • Ocena praktyk społecznych: standard obejmuje ocenę warunków pracy, zapewniając, że pracownicy są traktowani zgodnie z normami prawnymi oraz etycznymi.
 • Bezpieczeństwo pracowników: system bada, czy istnieją odpowiednie procedury bezpieczeństwa i higieny pracy, by chronić zdrowie pracowników.
 • Ochrona środowiska: system ocenia wpływ działań dostawcy na środowisko, promując zrównoważone praktyki.
 • Etyczne praktyki biznesowe: oceniane są działania dostawcy w kontekście zasad etyki biznesowej, uczciwości, przejrzystości.

Przykłady zastosowań:

 • Przemysł odzieżowy: firmy odzieżowe mogą korzystać z certyfikacji SMETA, by upewnić się, że produkcja odbywa się w warunkach bezpiecznych dla pracowników, z poszanowaniem praw pracowniczych.
 • Przemysł spożywczy: producentom żywności umożliwia zapewnienie, że ich procesy produkcyjne są zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa żywności, a także uwzględniają kwestie zrównoważonego rozwoju.
 • Branża elektroniczna: firmy produkujące elektronikę mogą potwierdzić, że ich procesy produkcyjne są zgodne z normami dot. bezpieczeństwa pracowników i recyklingu.

Korzyści:

 • Wzmacnianie pozytywnego wizerunku poprzez zaangażowanie w etyczne praktyki biznesowe.
 • Dostawcy, którzy przestrzegają standardów społecznych i etycznych są, niewątpliwie, bardziej konkurencyjni.
 • Dzięki ocenie i poprawkom zalecanym przez SMETA – firmy mogą optymalizować swoje procesy produkcyjne i zarządcze.

Jak przebiega proces audytowy?

 • Rejestracja w bazie SEDEX.
 • Wypełnienie kwestionariusza samooceny za pomocą platformy SEDEX i oszacowanie ryzyka.
 • Wybór stowarzyszonej firmy audytorskiej.
 • Audyt etyczny na zgodność z wymaganiami procedury SMETA przeprowadzany przez niezależnego, akredytowanego audytora.
 • Monitorowanie i doskonale praktyk, zgodnie z zaleceniami poaudytowymi.

Podsumowując, procedura audytowa SMETA stanowi istotne narzędzie wspierające zrównoważony rozwój i etyczne praktyki w łańcuchu dostaw, co przyczynia się do budowania zaufania klientów oraz wzmacniania pozycji rynkowej. Control Union Certifications jest stowarzyszoną firmą audytorską (AAC) w SEDEX i oferuje audyty odpowiedzialności społecznej SMETA. Jeśli są Państwo zainteresowani lub potrzebują więcej informacji – zapraszamy do kontaktu.

Zobacz także: