Scroll to top

Certyfikat RAS

Responsible Alpaca Standard RAS

Certyfikat RAS

Responsible Alpaca Standard (RAS) to dobrowolny, międzynarodowy standard z rodziny Textile Exchange, dotyczący odpowiedzialnej hodowli alpak. W otwartym i przejrzystym procesie – standard opracowała międzynarodowa grupa robocza, przy udziale rolników, ekspertów ds. dobrostanu zwierząt, specjalistów ochrony terenów, marek i sprzedawców detalicznych. Norma te dedykowana jest hodowcom zajmującym się produkcją wełny z alpaki oraz firmom kupującym i sprzedającym produkty z certyfikatem RAS.

Certyfikacja RAS chroni dobrostan tych zwierząt oraz otaczający je ekosystem. Kontroluje się tutaj pochodzenie materiału z włókna alpaki – od certyfikowanych gospodarstw do produktu końcowego. Hodowcy alpak, zgodnie z wymogami standardu RAS, muszą spełniać wytyczne dotyczące dobrostanu zwierząt, zarządzania gruntami, jak i aspektów społecznych. Śledzenie materiału odbywa się za pomocą certyfikatów transakcji, zgodnie z wymaganiami standardu Content Claim Standard (CCS) Textile Exchange.

Certyfikat RAS poświadcza o kontrolowanym pochodzeniu materiału z włókna alpaki. 

Cele RAS:

 • Określanie kryteriów najlepszych praktyk rolniczych, korzystnych zarówno dla zwierząt, jak i dla środowiska.
 • Dostarczenie branży narzędzia, które pozwala na promowanie najlepszych praktyk w łańcuchu dostaw włókna alpaki.
 • Zapewnienie, że wełna alpaki pochodzi z ferm, które postępują progresywnie w gospodarowaniu gruntami i przestrzegają Zasady Pięciu Swobód dot. dobrostanu zwierząt. Tutaj zwierzęta powinny być wolne od głodu i pragnienia, od dyskomfortu, od bólu, urazów i chorób, od strachu i cierpienia, a także powinny być zdolne do naturalnego zachowania.
 • Utrzymanie silnego łańcucha dostaw certyfikowanych materiałów w miarę ich przemieszczania się.

Certyfikat RAS – korzyści:

 • Monitorowanie łańcucha pochodzenia produktu –  od fermy aż do ostatecznego produktu.
 • Ochrona dobrostanu zwierząt.
 • Zachowanie zdrowia gleby dzięki postępowym metodom zarządzania terenem na fermach RAS, co sprzyja bioróżnorodności oraz gatunkom rodzimym.
 • Ochrona dobrostanu społecznego, warunków pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
 • Zapewnienie spójności łańcucha pochodzenia poprzez certyfikację, aby tożsamość włókna alpaki RAS była zachowana od fermy do końcowego produktu.
 • Produkty spełniające wymagania standardu mogą być oznaczane logotypem RAS.

Responsible Alpaca Standard 1.0

Wszystkich Państwa, zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu RAS – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami certyfikacji w systemach tekstylnych.
  Zobacz także: