Scroll to top

regenagri® to międzynarodowy program rolnictwa regeneracyjnego opracowany przez ekspertów w dziedzinie gleby, zrównoważonego rozwoju i agronomii. Zaprojektowany z myślą o ciągłym doskonaleniu – umożliwia monitorowanie i optymalizację w okresie przejścia od technik konwencjonalnych do technik regeneracyjnych. Ma na celu zapewnienie zdrowia ziemi i dostatku dla jej mieszkańców, koncentruje się też na przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu.

Certyfikat regenagri®

System ten dedykowany jest gospodarstwom rolnym, agrobiznesom, handlowcom w sektorze rolnictwa, markom zaopatrującym się w tym sektorze. Wspiera gospodarstwa i organizacje przechodzące na rolnictwo holistyczne, poprawiające zdrowie gleby, wspierające bioróżnorodność, redukujące emisję gazów cieplarnianych. regenagri umożliwia rolnikom pozyskiwanie dodatkowych funduszy przez handel kredytami węglowymi w globalnych łańcuchach dostaw i dotacji środowiskowych.

Control Union oferuje certyfikację w nastepujących systemach:

  • Certyfikat Regenagri® (Gospodarstwa)
  • Certyfikat Regenagri® CoC (Chain of Custody / Łańcuch Pochodzenia Produktu)

Regenagri – czym jest rolnictwo regeneracyjne?

Rolnicze praktyki regeneratywne są elementem rolnictwa zrównoważonego. Prowadzą do odtworzenia cyklów natury, poprawy żyzności gleb, stanu wód, zwiększania bioróżnorodności i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ich stosowanie pomaga zapobiegać zmianom klimatu, a także obniżać wrażliwość gospodarstw na skutki tych zmian. Korzyści ich stosowania to również wyższe plony, poprawa konkurencyjności gospodarstw, a także możliwość zielonego finansowania (dodatkowe źródło dochodu dzięki płatnościom węglowym – stabilność ekonomiczna).

Certyfikat regenagri® – korzyści.

  • Certyfikacja regenagri jest częścią kompletnego rozwiązania, które obejmuje analitykę danych oraz usługi porównawcze i doradcze. Poprzez cyfrowe centrum Regenagri (Międzynarodowa Inicjatywa Rolnictwa Regeneracyjnego) – możliwa jest weryfikacja emisji gazów cieplarnianych i roszczeń związanych z sekwestracją dwutlenku węgla, co pozwala generować kredyty węglowe, uzyskiwać zielone finansowanie i równoważyć emisję CO2 w całych łańcuchach dostaw.
  • Polepszanie jakości gleby (zwiększenie zawartości materii organicznej) i plonów, rozwój bioróżnorodności.
  • Możliwość zapobiegania zmianom klimatu, obniżenie wrażliwości gospodarstw na skutki tych zmian.
  • Czerpanie korzyści z posługiwania się certyfikowanym znakiem zaufania regenagri®
  • Spełnianie wymogów polityki unijnej i branży spożywczej w zakresie zrównoważenia i ochrony klimatu pozwala poprawić pozycję konkurencyjną gospodarstwa.
  • Dostęp do globalnej społeczności zmieniającej perspektywy rolnictwa.

Jak uzyskać certyfikat regenagri?

Certyfikacja według kryteriów regenagri obejmuje wszystkie aspekty rolnictwa regeneracyjnego. Od zdrowia gleby po bioróżnorodność i emisje gazów cieplarnianych (weryfikacja GHG). Certyfikacja jest dowodem uznania i potwierdzeniem wysiłków na rzecz rewitalizacji ziemi.

Gdy organizacja dołącza do regenagri jako członek – w jej gospodarstwie lub gospodarstwach przeprowadzana jest ocena pod kątem kryteriów regenagri, a następnie generowany jest raport przedstawiający ogólne wyniki, a także wyniki dla każdej indywidualnej praktyki. Jeśli wyniki spełniają minimalne wymagania, można uzyskać certyfikat regenagri.

W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji nt. systemu – zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi ekspertami.

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close