Scroll to top

FSC® wspiera dążenie sektora modowego do zrównoważonego rozwoju!

FSC dołącza do Fashion Industry Charter for Climate Action. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) stworzyła inicjatywę Climate Change. Ma ona na celu popchnięcie sektora mody w kierunku natychmiastowych działań na rzecz klimatu. Aktywność branży ma być dostosowana do Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu. Organizacja Forest Stewardship Council znalazła się wśród sygnatariuszy Karty Przemysłu Mody. Jej misją jest doprowadzenie do branży modowej do zerowej emisji gazów cieplarnianych netto, nie później niż do 2050 roku.

Sygnatariusze Karty (Fashion Industry Charter for Climate Action) zobowiązują się do pracy zgodnie z jej zasadami, w tym do:

  • wspierania celów Porozumienia Paryskiego,
  • opowiadania się za opracowaniem polityk i przepisów mających na celu wzmocnienie działań na rzecz klimatu w branży modowej,
  • dążenia do zmniejszenia wpływu na klimat i do najlepszych praktyk niskoemisyjnych – na wszystkich poziomach łańcucha dostaw.

Naturalne włókna leśne są coraz częściej wykorzystywane w przemyśle modowym do produkcji odzieży i obuwia. Materiały te mogą pochodzić z obszarów wysokiego ryzyka, gdzie wylesianie lub złe praktyki leśne są powszechne. Tego rodzaju ryzyko można złagodzić, zaopatrując się w lasach i na plantacjach certyfikowanych przez FSC.

FSC to cieszące się największym zaufaniem na świecie rozwiązanie do zrównoważonej gospodarki leśnej, które przynosi nie tylko korzyści środowiskowe, ale także społeczne i ekonomiczne.

Źródło: fsc.org

Przeczytaj też: Certyfikat PEFC a tekstylia.

Zobacz także: