Scroll to top

Certyfikat ISCC

ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) to uznany system certyfikacji łańcucha produkcji biomasy, biokomponentów i biopaliw, dający możliwość rozróżnienia nośników energii produkowanych w sposób zrównoważony, przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł. System ISCC opiera się o wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, dotyczącej odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE 2009 r.).

Ten program certyfikacji ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, ale także zrównoważony rozwój społeczny oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych (a to dzięki umożliwieniu śledzenia wielkości emisji, na każdym etapie procesu produkcji biomasy i biopaliw).

Certyfikat ISCC
ISCC
Adresaci systemu certyfikacji ISCC

Certyfikacja ISCC obejmuje niezwykle obszerny zakres produktów, powszechnie wykorzystywanych w produkcji biomasy, biokomponentów, a także biopaliw. Są to np.

  • nasiona roślin oleistych,
  • ziarna zbóż,
  • kukurydza,
  • oleje (rzepakowy, słonecznikowy, palmowy),
  • półprodukty i produkty.

Weryfikacja biomasy, biokomponentów i biopaliw jest obecnie koniecznością w uzyskaniu dostępu do rynków europejskich. A w przypadku dystrybutorów biopaliw – w możliwości korzystania z ulg podatkowych wprowadzonych na terenie Unii Europejskiej. Certyfikowana biomasa może być również szeroko wykorzystywana do innych celów np. w przemyśle spożywczym. Certyfikat ISCC, dla posiadaczy, ułatwia handel o zasięgu krajowym i międzynarodowym, otwierając dostęp do zwiększonego potencjału rynkowego.

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z certyfikacji w omawianym systemie należy pamiętać, iż jego weryfikacja (czy kompatybilnych do niego systemów REDcert  oraz KZR INiG) daje niezależną gwarancję, że produkty są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów unijnych. Certyfikaty te zaakceptowała Komisja Europejska i jest to standard stosowany powszechnie na terenie całej Unii Europejskiej.

Wszystkich zainteresowanych, by uzyskać certyfikat ISCC zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem pod nr tel. 68 452 34 39 lub korzystając z formularza kontaktowego.

Zobacz także: