Scroll to top

Certyfikat RWS

Responsible Wool Standard (RWS) to dobrowolny, globalny standard, który dotyczy holistycznego dobrostanu owiec, gruntów na których owce wypasają się, a także łańcucha dostaw wełny – od certyfikowanych gospodarstw do produktu końcowego. Należy on do rodziny standardów Textile Exchange.

W ramach otwartego i przejrzystego procesu standard został opracowany przez międzynarodową grupę roboczą (rolnicy, eksperci ds. dobrostanu zwierząt, eksperci w dziedzinie ochrony gatunków, marki i sprzedawcy detaliczni). Firma Control Union od samego początku angażowała się w rozwój standardu jako członek grupy technicznej, a audyty RWS przeprowadzamy na całym świecie.

Certyfikat RWS

Norma Responsible Wool Standard dedykowana jest hodowcom zajmującym się produkcją wełny oraz firmom kupującym i sprzedającym produkty z certyfikatem RWS.

Hodowla zwierząt musi opierać się o zasadę pięciu wolności, tj. zwierzęta powinny być wolne od głodu i pragnienia, od dyskomfortu, od bólu – urazów – chorób, od strachu i cierpienia oraz powinny być zdolne do naturalnego zachowania.

Certyfikat RWS poświadcza o kontrolowanym pochodzeniu wełny. Hodowcom daje możliwość zaprezentowania stosowania najlepszych praktyk. Markom daje pewność, że kupowane i sprzedawane przez nie produkty z wełny – są zgodne z ich wartościami.

Moduły certyfikacji RWS:

  • Dobrostan Zwierząt i Gospodarka Gruntami,
  • Moduł socjalny RWS – standard uwzględnia kwestie warunków pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Certyfikat RWS – korzyści:

  • Weryfikacja praktyk na poziomie gospodarstwa,
  • Pewność, że wełna pochodzi z gospodarstw o progresywnym podejściu do zarządzania hodowlą zwierząt i ziemią (zdrowie gleby, ochrona bioróżnorodności),
  • Silny łańcuch dowodowy dla certyfikowanych materiałów w łańcuchu dostaw.

Jak uzyskać certyfikat RWS? Zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania.
    Zobacz także: