Scroll to top

Certyfikat GLOBAL G.A.P.

GLOBALG.A.P to najpopularniejszy i globalnie akceptowalny certyfikat dobrych praktyk rolniczych (Good Agricultural Practice), zapewniający bezpieczeństwo produkcji żywności.

Dąży on do zminimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko poprzez rolniczą działalność, do ograniczenia stosowania chemikaliów. Stawia na odpowiedzialne podejście do zdrowia konsumenta i dobrostan zwierząt. Uwzględnia on również wymagania etyczne, a także wytyczne związane z warunkami pracy.

Certyfikacja obejmuje następujące aspekty:

  • bezpieczeństwo żywności i identyfikowalność,
  • środowisko,
  • zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników,
  • dobrostan zwierząt,
  • zintegrowane zarządzanie uprawami (IMC),
  • zintegrowana ochrona przed szkodnikami (IPC),
  • system zarządzania jakością (QMS)
  • punkty analizy krytycznej i zagrożeń (HACCP).
Certyfikat GLOBALG.A.P..
GLOBAL G.A.P.

Jednym z modułów GLOBAL.G.A.P jest moduł GLOBALG.A.P IFA (Integrated Farm Assurance – Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie). Adresowany jest on do podmiotów prowadzących działalność w zakresie takich obszarów, jak produkcja roślinna, żywy inwentarz i akwakultura.

Certyfikat GLOBAL G.A.P.
Certyfikat GLOBAL G.A.P. IFA – jakie obszary obejmuje certyfikacja w systemie?

Do standardu IFA dodano standardy uzupełniające, które można ze sobą łączyć:

  • Moduł GRASP (GLOBALG.A.P Risk Assessment on Social Practice) – szczegółowo ocenia aspekty ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy i jakości życia pracowników. Został zaprojektowany tak, aby pomóc producentom ustanowić dobry system zarządzania socjalnego w ich gospodarstwach i chronić jeden z najważniejszych zasobów – ludzi.
  • Moduł Chain of Custody (Łańcuch Kontroli Pochodzenia Produktu) – jest skierowany do podmiotów, które zajmują się sprzedażą certyfikowanych produktów (pośrednicy, handlowcy, hurtownie). Zapewnia, że każdy certyfikowany produkt pochodzi z odpowiednio zarządzanych gospodarstw rolnych.

Certyfikat GLOBAL G.A.P skutecznie pomaga zwiększyć efektywność i wydajność działalności rolniczej. W dobie szczególnej troski o zdrowie i środowisko – sprzedawcy detaliczni oraz konsumenci wymagają produktów odpowiedzialnych. Certyfikat zmniejsza ryzyko występowania nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem żywności i w klarowny sposób zapewnia, że produkt pochodzi z certyfikowanych gospodarstw rolnych. Obecnie większość podmiot dostarczających owoce i warzywa do sieci supermarketów jest zobowiązana do posiadania certyfikatu GLOBALG.A.P.

Wszystkich zainteresowanych certyfikacją w popularnym systemie GLOBALG.A.P. zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z naszym biurem lub korzystając z formularza kontaktowego. Mamy doświadczenie, nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Warto przeczytać więcej: „Zdrowe i dobre, bo z certyfikatem (GLOBAL G.A.P.)”.

Zobacz także: