Scroll to top

Nowy standard odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC® dla Polski.

Organizacja Forest Stewardship Council® opublikowała nowy standard FSC® dla Polski, który zastąpi ten obowiązujący od 2013 roku. Nowe zasady wejdą w życie 1 października bieżącego roku, z okresem przejściowym do 30 września 2025 roku. Dzięki nowym regulacjom, polska gospodarka leśna będzie mogła lepiej odpowiadać na wyzwania zrównoważonego rozwoju, chroniąc jednocześnie zasoby leśne dla przyszłych pokoleń.

Wprowadzenie do Nowego Standardu FSC

Przejściowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC dla Polski (FSC-STD-POL-02-2024) został oficjalnie opublikowany 2 lipca 2024 roku. Pełna wersja dokumentu jest dostępna na dedykowanej stronie internetowej. Należy pamiętać, że nadrzędną wersją jest angielska, a polskie tłumaczenie służy jedynie jako pomoc.

Nowy standard jest kluczowy dla zarządców lasów, organizacji i wszystkich zainteresowanych systemem certyfikacji gospodarki leśnej FSC w Polsce. 

Harmonogram Wdrażania Nowego Standardu

Nowy standard zacznie obowiązywać od 1 października 2024 roku. Przewidziano 12-miesięczny okres przejściowy, podczas którego obowiązywać będą oba standardy: nowy i dotychczasowy z 2013 roku. Do 30 września 2025 roku wszyscy posiadacze certyfikatu muszą przejść audyt zgodny z wymaganiami nowego standardu. Jeżeli podczas audytu zostaną zidentyfikowane działania korygujące, muszą one być wdrożone w ciągu 18 miesięcy od wejścia standardu w życie.

 

*Control Union Poland, w zakresie certyfikacji FSC, działa pod akredytacją Control Union Certifications B.V. z siedzibą w Zwolle.

Zobacz także: