Scroll to top

Certyfikat REDcert

REDcert to system certyfikacji produkcji biomasy (zbóż, olejów roślinnych, odpadów, biopaliw), czyli odnawialnych źródeł energii. Swoim zakresem obejmuje on teren Unii Europejskiej, a także Ukrainę i Białoruś.

Podstawą do spełnienia wymogów zrównoważonej produkcji biopaliw i biomasy ciekłej jest wydana przez Komisję Europejską Dyrektywa 2009/28/WE. Promuje ona stosowanie energii ze źródeł odnawialnych (określana często skrótem RED – Renewable Energy Directive). W jasny sposób opisuje też zasady, jakimi należy kierować się w trakcie produkcji biomasy i biopaliwa.

Zakresem certyfikacji w systemie REDcert objęte są wszystkie etapy procesu produkcyjnego – począwszy od produkcji i skupu surowca, poprzez jego przetwarzanie, operacje handlowe, aż po samo wytwarzanie bioenergii oraz biopaliw.

Certyfikat REDcert
REDcert
Podmioty występujące w systemie przepływu biomasy i objęte kontrolą.

Nadrzędnym celem certyfikacji jest ochrona zasobów naturalnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Certyfikat REDcert. Co należy zrobić przed audytem?

  • zarejestrować się w organizacji REDcert; należy to zrobić za pośrednictwem strony internetowej / zapewniamy wsparcie procesu rejestracji/ oraz podpisać umowę systemową,
  • przygotować księgę jakości REDcert opartą o wymogi systemu.

Właściciele gospodarstw rolnych, w których odbędzie się audyt powinni przygotować:

  • potwierdzenie, że producent pobiera dopłaty bezpośrednie (np. decyzja, kopia wniosku, potwierdzenie złożenia wniosku),
  • mapki z numerami działek,
  • jeśli po 1 stycznia 2008 r. były w gospodarstwie jakieś przekształcenia gruntów (np. z łąki na grunt orny) należy mieć potwierdzenie, że zostało to zrobione zgodnie z prawem (np. decyzja starostwa) oraz przedstawić mapkę gruntu sprzed dnia przekształcenia.

Co umożliwia certyfikat REDcert?

Certyfikacja w systemie REDcert zwiększa szansę rozwoju firm na rynku międzynarodowym, stając się jednocześnie znakiem rozpoznawczym przedsiębiorstw wykazujących dużą troskę o ochronę środowiska. Posiadanie certyfikatu wydanego przez wybraną jednostkę certyfikującą jest warunkiem sprzedaży na cele energetyczne.

Więcej informacji o certyfikacji w systemie REDcert dostępnych jest na stronie redcert.pl oraz www.redcert.org

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą uzyskać certyfikat REDcert zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Zielonej Górze (pod nr tel. 68 452 34 39) lub w Rzeszowie, albo poprzez formularz kontaktowy.

Zobacz także: