Scroll to top

Certyfikat REDcert

REDcert to system certyfikacji produkcji biomasy (zbóż, olejów roślinnych, odpadów, biopaliw), czyli odnawialnych źródeł energii. Swoim zakresem obejmuje on teren Unii Europejskiej, a także Ukrainę i Białoruś.

Podstawą do spełnienia wymogów zrównoważonej produkcji biopaliw i biomasy ciekłej jest wydana przez Komisję Europejską Dyrektywa 2009/28/WE. Promuje ona stosowanie energii ze źródeł odnawialnych (określana często skrótem RED – Renewable Energy Directive). W jasny sposób opisuje też zasady, jakimi należy kierować się w trakcie produkcji biomasy i biopaliwa.

Zakresem certyfikacji w systemie REDcert objęte są wszystkie etapy procesu produkcyjnego – począwszy od produkcji i skupu surowca, poprzez jego przetwarzanie, operacje handlowe, aż po samo wytwarzanie bioenergii oraz biopaliw.

Certyfikat REDcert
REDcert
Podmioty występujące w systemie przepływu biomasy i objęte kontrolą.

Nadrzędnym celem certyfikacji jest ochrona zasobów naturalnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Certyfikat REDcert. Co należy zrobić przed audytem?

  • zarejestrować się w organizacji REDcert; należy to zrobić za pośrednictwem strony internetowej / zapewniamy wsparcie procesu rejestracji/ oraz podpisać umowę systemową,
  • przygotować księgę jakości REDcert opartą o wymogi systemu.

Właściciele gospodarstw rolnych, w których odbędzie się audyt powinni przygotować:

  • potwierdzenie, że producent pobiera dopłaty bezpośrednie (np. decyzja, kopia wniosku, potwierdzenie złożenia wniosku),
  • mapki z numerami działek,
  • jeśli po 1 stycznia 2008 r. były w gospodarstwie jakieś przekształcenia gruntów (np. z łąki na grunt orny) należy mieć potwierdzenie, że zostało to zrobione zgodnie z prawem (np. decyzja starostwa) oraz przedstawić mapkę gruntu sprzed dnia przekształcenia.

Co umożliwia certyfikat REDcert?

Certyfikacja w systemie REDcert zwiększa szansę rozwoju firm na rynku międzynarodowym, stając się jednocześnie znakiem rozpoznawczym przedsiębiorstw wykazujących dużą troskę o ochronę środowiska. Posiadanie certyfikatu wydanego przez wybraną jednostkę certyfikującą jest warunkiem sprzedaży na cele energetyczne.

Więcej informacji o certyfikacji w systemie REDcert dostępnych jest na stronie redcert.pl oraz www.redcert.org

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą uzyskać certyfikat REDcert zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Zielonej Górze (pod nr tel. 68 452 34 39) lub w Rzeszowie, albo poprzez formularz kontaktowy.

Zobacz także:

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close