Scroll to top
Plastic Waste Reduction Standard

Plastic Waste Reduction Program

Mniej niż 10% z 350 milionów ton plastiku zużywanego każdego roku poddawana jest obecnie recyklingowi. Uruchomiony w lutym 2021 roku Plastic Waste Reduction Program (The Plastic Program) ma na celu wspieranie oraz poszerzanie skali działań, które zwiększają recykling i/lub zbiórkę odpadów z tworzyw sztucznych. Control Union Certifications przeprowadza walidacje (oceny opisów projektów) i weryfikacje projektów uczestniczących w tym programie!

Standard Redukcji Odpadów z Tworzyw Sztucznych należący do firmy Verra to mechanizm kredytowy, napędzający inwestycje w projekty, które weryfikują redukcję plastiku w środowisku w dowolnym miejscu na świecie. W ramach programu – projekty, które zbierają i/lub poddają recyklingowi odpady z tworzyw sztucznych i spełniają wymagania Standardu Redukcji Odpadów z Tworzyw Sztucznych (The Plastic Standard) oraz obowiązującej metodologii księgowania – kwalifikują się do rejestracji w programie i wydawania kredytów na tworzywa sztuczne. Kredyty te mogą być uzyskane przez firmy, które zmaksymalizowały wysiłki w celu zmniejszenia śladu tworzyw sztucznych w swojej działalności i są zainteresowane dalszym ograniczaniem ilości odpadów z tworzyw sztucznych poza własnymi łańcucham wartości.

1 kredyt równa się jednej tonie odpadów z tworzyw sztucznych, które w przeciwnym razie nie zostałyby zebrane albo poddane recyklingowi!

Program oferuje dwie metodologie. Jedna dotyczy mechanicznego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Druga – zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych. Aby zagwarantować spełnienie wymagań standardu i właściwe zastosowanie metodologii – wszystkie projekty, poprzez proces walidacji i weryfikacji, są audytowane niezależnie.

Plastic Waste Reduction Program – korzyści dla przedsiębiorstw:

 • Przejście na neutralną gospodarkę plastiku to milowy krok w budowaniu zrównoważonej marki.
 • Wsparcie dla firm w eliminacji plastiku z łańcuchów dostaw.
 • Generowanie dodatkowego dochodu ze sprzedaży plastikowych kredytów.

Jak przebiega proces – od rozpoczęcia projektu do wydania “plastikowych kredytów”?

 • Wybór metodologi Verra dla swoich odpadów.
 • Opis projektu z przedstawieniem planu zbiórki/recyklingu z tworzyw sztucznych.
 • Kontakt z Control Union w celu uzyskania oferty walidacji i/lub weryfikacji swojego projektu.
 • Rejestracja zatwierdzonego projektu w Verra.
 • Realizacja projektu tj. zbiórki lub recyklingu z tworzyw sztucznych i uzyskanie odpowiedniej ilości zebranych/przetworzonych tworzyw sztucznych zweryfikowanych przez niezależnych ekspertów z Control Union.
 • Zaaplikowanie o zatwierdzenie weryfikacji do Verra.
 • Uzyskanie zbywalnych kredytów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o systemie Plastic Waste Reduction Program zapraszamy do kontaktu.
  Zobacz także:

  Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close