Scroll to top
Plastic Waste Reduction Standard

Plastic Waste Reduction Program

Mniej niż 10% z 350 milionów ton plastiku zużywanego każdego roku poddawana jest obecnie recyklingowi. Uruchomiony w lutym 2021 roku Plastic Waste Reduction Program (The Plastic Program) ma na celu wspieranie oraz poszerzanie skali działań, które zwiększają recykling i/lub zbiórkę odpadów z tworzyw sztucznych. Control Union Certifications przeprowadza walidacje (oceny opisów projektów) i weryfikacje projektów uczestniczących w tym programie!

Standard Redukcji Odpadów z Tworzyw Sztucznych należący do firmy Verra to mechanizm kredytowy, napędzający inwestycje w projekty, które weryfikują redukcję plastiku w środowisku w dowolnym miejscu na świecie. W ramach programu – projekty, które zbierają i/lub poddają recyklingowi odpady z tworzyw sztucznych i spełniają wymagania Standardu Redukcji Odpadów z Tworzyw Sztucznych (The Plastic Standard) oraz obowiązującej metodologii księgowania – kwalifikują się do rejestracji w programie i wydawania kredytów na tworzywa sztuczne. Kredyty te mogą być uzyskane przez firmy, które zmaksymalizowały wysiłki w celu zmniejszenia śladu tworzyw sztucznych w swojej działalności i są zainteresowane dalszym ograniczaniem ilości odpadów z tworzyw sztucznych poza własnymi łańcuchami wartości.

1 kredyt równa się jednej tonie odpadów z tworzyw sztucznych, które w przeciwnym razie nie zostałyby zebrane albo poddane recyklingowi!

Program oferuje dwie metodologie. Jedna dotyczy mechanicznego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Druga – zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych. Aby zagwarantować spełnienie wymagań standardu i właściwe zastosowanie metodologii – wszystkie projekty, poprzez proces walidacji i weryfikacji, są audytowane niezależnie.

Plastic Waste Reduction Program – korzyści dla przedsiębiorstw:

 • Przejście na neutralną gospodarkę plastiku to milowy krok w budowaniu zrównoważonej marki.
 • Wsparcie dla firm w eliminacji plastiku z łańcuchów dostaw.
 • Generowanie dodatkowego dochodu ze sprzedaży plastikowych kredytów.

Jak przebiega proces – od rozpoczęcia projektu do wydania „plastikowych kredytów”?

 • Wybór metodologi Verra dla swoich odpadów.
 • Opis projektu z przedstawieniem planu zbiórki/recyklingu z tworzyw sztucznych.
 • Kontakt z Control Union w celu uzyskania oferty walidacji i/lub weryfikacji swojego projektu.
 • Rejestracja zatwierdzonego projektu w Verra.
 • Realizacja projektu tj. zbiórki lub recyklingu z tworzyw sztucznych i uzyskanie odpowiedniej ilości zebranych/przetworzonych tworzyw sztucznych zweryfikowanych przez niezależnych ekspertów z Control Union.
 • Zaaplikowanie o zatwierdzenie weryfikacji do Verra.
 • Uzyskanie zbywalnych kredytów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o systemie Plastic Waste Reduction Program zapraszamy do kontaktu.
  Zobacz także: