Scroll to top

Gospodarka obiegu zamkniętego firmy a systemy certyfikacji tworzyw sztucznych.

Tworzywa sztuczne wytwarzane z paliw kopalnych mają niewiele ponad 100 lat – z czego aż połowa z nich powstała w ciągu ostatnich 15. Tylko ok. 9% z wyprodukowanych dotychczas na świecie tego typu wyrobów poddano recyklingowi. Jednocześnie zasoby wykorzystywane są coraz intensywniej, gwałtownie rośnie konsumpcja.

Produkcja jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych przytłacza światową zdolność radzenia sobie z nimi. Szacuje się, że rozkładać się one będą nawet przez 400 lat(!), a uwalniany mikro plastik można dziś znaleźć dosłownie w każdym zakątku globu! W deszczu Gór Skalistych, w lodowcach i w organizmach żyjących w głębinach morskich. Jest on w glebie i w żywności, w wodzie, we wdychanym powietrzu, a nawet w ludzkich krwiobiegach! Do 2050 roku ilość odpadów wytwarzanych rocznie – wzrośnie o 70%! Ma to katastrofalne skutki dla klimatu, ekosystemu i dla zdrowia ludzi.

Zanieczyszczenie plastikiem stało się jednym z najpilniejszych problemów środowiskowych. Niezwykle ważnym jest zapobieganie przedostawania się odpadów do rzek, mórz i oceanów. A osiągnąć to można dzięki ograniczeniu produkcji zbędnych tworzyw sztucznych, ograniczeniu zużycia zasobów, wydłużeniu cyklu życia produktów oraz dzięki ulepszeniu systemów gospodarowania odpadami i recyklingowi. Przejście z gospodarki linearnej na gospodarkę o obiegu zamkniętym znacząco przyczyni się do zredukowania emisji dwutlenku węgla, zwalczając tym samym zmiany klimatyczne oraz utratę bioróżnorodności.

Cyrkularny obieg tworzyw sztucznych, czyli rewolucja postprzemysłowa – choć stanowi wyzwanie – jest jedyną szansą na zatrzymanie niekorzystnego dla planety trendu. Naprzeciw potrzebie zmian w łańcuchu wartości rzeczy z tworzyw sztucznych wychodzi certyfikacja tworzyw sztucznych. Systemy certyfikacji dają wsparcie na drodze do zrównoważonej transformacji. To doskonałe narzędzia pozwalające wdrożyć systemowe zmiany i zamknąć obieg syntetyków w przedsiębiorstwach.

Systemy certyfikacji tworzyw sztucznych.

Plastic Waste Reduction Program

Plastic Waste Reduction Program

Plastic Waste Reduction Program (The Plastic Program), czyli Standard Redukcji Odpadów z Tworzyw Sztucznych. Ten system wspiera i pomaga zmaksymalizować skalę działań, dzięki którym wzrośnie recykling lub/i zbiórka odpadów z tworzyw sztucznych w przedsiębiorstwie oraz poza jego łańcuchami wartości. Opiera się on na mechanizmie kredytowym (zbywalne kredyty, pozwalające generować dodatkowy dochód). Ma za zadanie napędzać inwestycje w projekty, gdzie weryfikuje się redukcję plastiku. Control Union przeprowadza walidacje (oceny opisów projektów), a także weryfikacje projektów uczestniczących w programie!

Responsible Plastic Management

Responsible Plastic Management

Responsible Plastic Management (RPM) – to zweryfikowany system Odpowiedzialnego Zarządzania Tworzywami Sztucznymi, który spełnia wymagania istniejących norm, inicjatyw i dyrektyw dotyczących ograniczenia użycia plastiku (Strategia UE, Program Środowiskowy ONZ). Tutaj również wspierana jest gospodarka obiegu zamkniętego w firmie.  Gospodarka o obiegu zamkniętym firm ma na celu wyeliminowanie plastiku jednorazowego użytku, którego nie można poddać recyklingowi. Przedsiębiorstwa przechodzą w kierunku modelu, w którym materiały i produkty z tworzyw sztucznych są zaprojektowane do ponownego wykorzystania, kompostowania lub recyklingu.

Commitment Mark

The Industry Commitment Mark

Plastic Free – program dla przedsiębiorstw, które chcą demonstrować dążenia w kierunku ograniczenia używania plastiku we wszystkich swoich działaniach. Tutaj Znak Zobowiązania Branżowego (The Industry Commitment Mark) zobowiązuje do spełnienia warunków, takich jak: przejście corocznego audytu tworzyw sztucznych wyznaczając cele w zakresie ich redukcji, proces redukcji i stworzenie strategii komunikacji, informującej klientów, kontrahentów i media o stosowanych środkach ograniczenia tworzyw sztucznych w firmie. 

ISCC Plus

ISCC Plus

International Sustainability & Carbon Certification Plus (ISCC Plus) to międzynarodowy system certyfikacji zrównoważonych surowców, w tym materiałów o obiegu zamkniętym. Jest on podstawą do dobrowolnego wdrażania kryteriów zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw. Certyfikat ISCC potwierdza aktywne uczestnictwo w podwyższaniu standardów zrównoważonego rozwoju, wspierające gospodarkę cyrkularną.

Zobacz także: