Scroll to top

Gospodarka obiegu zamkniętego firmy a systemy certyfikacji tworzyw sztucznych.

Tworzywa sztuczne wytwarzane z paliw kopalnych mają niewiele ponad 100 lat – z czego aż połowa z nich powstała w ciągu ostatnich 15. Tylko ok. 9% z wyprodukowanych dotychczas na świecie tego typu wyrobów poddano recyklingowi. Jednocześnie zasoby wykorzystywane są coraz intensywniej, gwałtownie rośnie konsumpcja.

Produkcja jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych przytłacza światową zdolność radzenia sobie z nimi. Szacuje się, że rozkładać się one będą nawet przez 400 lat(!), a uwalniany mikro plastik można dziś znaleźć dosłownie w każdym zakątku globu! W deszczu Gór Skalistych, w lodowcach i w organizmach żyjących w głębinach morskich. Jest on w glebie i w żywności, w wodzie, we wdychanym powietrzu, a nawet w ludzkich krwiobiegach! Do 2050 roku ilość odpadów wytwarzanych rocznie – wzrośnie o 70%! Ma to katastrofalne skutki dla klimatu, ekosystemu i dla zdrowia ludzi.

Zanieczyszczenie plastikiem stało się jednym z najpilniejszych problemów środowiskowych. Niezwykle ważnym jest zapobieganie przedostawania się odpadów do rzek, mórz i oceanów. A osiągnąć to można dzięki ograniczeniu produkcji zbędnych tworzyw sztucznych, ograniczeniu zużycia zasobów, wydłużeniu cyklu życia produktów oraz dzięki ulepszeniu systemów gospodarowania odpadami i recyklingowi. Przejście z gospodarki linearnej na gospodarkę o obiegu zamkniętym znacząco przyczyni się do zredukowania emisji dwutlenku węgla, zwalczając tym samym zmiany klimatyczne oraz utratę bioróżnorodności.

Cyrkularny obieg tworzyw sztucznych, czyli rewolucja postprzemysłowa – choć stanowi wyzwanie – jest jedyną szansą na zatrzymanie niekorzystnego dla planety trendu. Naprzeciw potrzebie zmian w łańcuchu wartości rzeczy z tworzyw sztucznych wychodzi certyfikacja tworzyw sztucznych. Systemy certyfikacji dają wsparcie na drodze do zrównoważonej transformacji. To doskonałe narzędzia pozwalające wdrożyć systemowe zmiany i zamknąć obieg syntetyków w przedsiębiorstwach.

Systemy certyfikacji tworzyw sztucznych.

Plastic Waste Reduction Program

Plastic Waste Reduction Program

Plastic Waste Reduction Program (The Plastic Program), czyli Standard Redukcji Odpadów z Tworzyw Sztucznych. Ten system wspiera i pomaga zmaksymalizować skalę działań, dzięki którym wzrośnie recykling lub/i zbiórka odpadów z tworzyw sztucznych w przedsiębiorstwie oraz poza jego łańcuchami wartości. Opiera się on na mechanizmie kredytowym (zbywalne kredyty, pozwalające generować dodatkowy dochód). Ma za zadanie napędzać inwestycje w projekty, gdzie weryfikuje się redukcję plastiku. Control Union przeprowadza walidacje (oceny opisów projektów), a także weryfikacje projektów uczestniczących w programie!

Responsible Plastic Management

Responsible Plastic Management

Responsible Plastic Management (RPM) – to zweryfikowany system Odpowiedzialnego Zarządzania Tworzywami Sztucznymi, który spełnia wymagania istniejących norm, inicjatyw i dyrektyw dotyczących ograniczenia użycia plastiku (Strategia UE, Program Środowiskowy ONZ). Tutaj również wspierana jest gospodarka obiegu zamkniętego w firmie.  Gospodarka o obiegu zamkniętym firm ma na celu wyeliminowanie plastiku jednorazowego użytku, którego nie można poddać recyklingowi. Przedsiębiorstwa przechodzą w kierunku modelu, w którym materiały i produkty z tworzyw sztucznych są zaprojektowane do ponownego wykorzystania, kompostowania lub recyklingu.

Commitment Mark

The Industry Commitment Mark

Plastic Free – program dla przedsiębiorstw, które chcą demonstrować dążenia w kierunku ograniczenia używania plastiku we wszystkich swoich działaniach. Tutaj Znak Zobowiązania Branżowego (The Industry Commitment Mark) zobowiązuje do spełnienia warunków, takich jak: przejście corocznego audytu tworzyw sztucznych wyznaczając cele w zakresie ich redukcji, proces redukcji i stworzenie strategii komunikacji, informującej klientów, kontrahentów i media o stosowanych środkach ograniczenia tworzyw sztucznych w firmie. 

ISCC Plus

ISCC Plus

International Sustainability & Carbon Certification Plus (ISCC Plus) to międzynarodowy system certyfikacji zrównoważonych surowców, w tym materiałów o obiegu zamkniętym. Jest on podstawą do dobrowolnego wdrażania kryteriów zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw. Certyfikat ISCC potwierdza aktywne uczestnictwo w podwyższaniu standardów zrównoważonego rozwoju, wspierające gospodarkę cyrkularną.

Zobacz także:

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close