Scroll to top

Po wprowadzaniu standardu ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) dla europejskiej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii – z powodzeniem zastosowano go w łańcuchach dostaw. Informacje zwrotne od certyfikowanych firm i powiązanych z nimi branż wykazały zainteresowanie ISSC poza zakresem biopaliw w ramach EU RED. ISCC Plus powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie i jest to system, będący rozszerzeniem najbardziej zaawansowanego, globalnego standardu certyfikacji biomasy i bioenergii. 

ISCC Plus
ISCC Plus

ISCC Plus jest międzynarodowym systemem certyfikacji wszystkich zrównoważonych surowców, w tym biomasy rolniczej i leśnej oraz materiałów o obiegu zamkniętym. Wymaga pełnej identyfikowalności i jest weryfikowany przez niezależnych audytorów. Stanowi on solidną podstawę do dobrowolnego wdrażania kryteriów zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw w branżach innych niż biopaliwa. Ma zastosowanie również dla surowców, które nie kwalifikują się do EU RED, ale są odpowiednie dla innych rynkowych zastosowań.  

Przykładami takich zastosowań są:

 • Bioplastik, czyli tworzywa sztuczne wytwarzane z odnawialnych źródeł biomasy (szerokie zastosowanie w branży opakowań, w tekstyliach),
 • Surowce pochodzące z recyklingu,
 • Odnawialne surowce pochodzenia nie biologicznego (np. energia odnawialna z wiatru lub wody),
 • Mieszane odpady tworzyw sztucznych,
 • Chemikalia i zastosowania techniczne,
 • Surówce leśne i rolnicze – stosowane w żywności i w paszach,
 • Rynki biopaliw spoza UE.

Korzyści z posiadania certyfikatu ISCC Plus:

 • Oparty na uznanym na świecie standardzie,
 • Możliwość produkcji materiałów w bardziej zrównoważony sposób, poprzez łączenie alternatywnych surowców z surowcami kopalnymi,
 • Dzięki certyfikatowi firmy uzyskują solidny dowód identyfikowalności asortymentu;
 • Potwierdzają aktywne uczestniczenie w podwyższaniu standardów zrównoważonego rozwoju, wzmacniające gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 • Możliwość znakowania produktów znakiem ISCC (dla korzystających z bilansu biomasy),
 • Certyfikat ISCC jest dowodem zgodności z wymogami iSCC, dotyczącymi zrównoważonej produkcji biomasy, identyfikowalności pochodzenia odpadów oraz dokumentowania danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych.

System ISCC Plus jest szeroko zharmonizowany z systemem ISCC EU. Oznacza to, że certyfikaty w obu tych programach można uzyskać przy okazji jednego audytu. Control Union jest wiodącą jednostką certyfikującą programy dotyczące biomasy i biopaliw na całym świecie, dlatego jesteśmy w stanie wesprzeć cały łańcuch dostaw. 

Wszystkich Państwa, zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem pod nr tel. 68 452 34 39 lub korzystając z poniższego formularza kontaktowego.
  Zobacz także:

  Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close