Scroll to top

Certyfikat SURE

SURE (Sustainable Resources Verification Scheme), czyli Program Weryfikacji Zrównoważonych Zasobów jest niezależnym, transparentnym i wiarygodnym systemem, opracowanym przez REDcert Bioenergy Europe, który rozpoczął swą działalność w listopadzie 2020 roku. Certyfikat SURE, do momentu uznania standardu przez KE za weryfikację zgodności z RED II (następcą dyrektywy RED) – funkcjonuje na zasadzie dobrowolności. Wraz z wdrożeniem RED II stanie się obowiązkowy. Jednak klienci już teraz mogą ubiegać się o certyfikację w tymże systemie i tym samym uzyskać przewagę rynkową. Control Union Poland jest akredytowaną jednostką certyfikującą w sytemie SURE-EU.

Certyfikat SURE

Udział bioenergii w zaspokajaniu potrzeb energetycznych nieustannie wzrasta. Niewątpliwie, dbanie o zrównoważony charakter pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wymaga nowych rozwiązań w zakresie systemów certyfikacji. Dlatego SURE nie koncentruje się na biopaliwach i biopłynach, jak dobrze znane programy ISCC czy REDcert. Odnosząc się do ogólnego łańcucha dostaw skupia się raczej na biomasie i biopaliwach gazowych.

Sprawdź też: E-book “SURE”.

Certyfikat SURE – dla kogo?

SURE umożliwia wykazanie zgodności z prawnymi wymogami zrównoważonego rozwoju RED II i zrównoważonego charakteru, w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła z biomasy. Docelowo będzie zapewniać certyfikację dla całego łańcucha dostaw. Dla sektora energii elektrycznej, ciepłownictwa oraz chłodzenia.

System skierowany jest do producentów biomasy rolniczej i leśnej, producentów paliw z biomasy, z odpadów i pozostałości, producentów pelletu, operatorów logistycznych, handlujących paliwem z biomasy, producentów ciepła i energii elektrycznej. 

Jak uzyskać certyfikat?

 • Należy zarejestrować się na stronie systemu TUTAJ, a po weryfikacji poprawności i kompletności danych – zawrzeć umowę z właścicielem standardu.
 • Następnie należy skontaktować się z akredytowaną jednostką certyfikującą, by rozpocząć proces certyfikacji.
 • Po pomyślnym audycie jednostka certyfikująca wydaje certyfikat, publikowany jest on również na stronie systemu SURE.

Więcej informacji o programie: sure-system.org

Wszystkich Państwa, zainteresowanych certyfikacją w systemie – zapraszamy do kontaktowania się z naszymi ekspertami. Mailowo lub telefonicznie pod nr. 68 452 34 39.
  Zobacz także:

  Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close