Scroll to top

Certyfikat SURE

SURE (Sustainable Resources Verification Scheme), czyli Program Weryfikacji Zrównoważonych Zasobów jest niezależnym, transparentnym i wiarygodnym systemem, opracowanym przez REDcert Bioenergy Europe, który rozpoczął swą działalność w listopadzie 2020 roku. Certyfikat SURE, do momentu uznania standardu przez KE za weryfikację zgodności z RED II (następcą dyrektywy RED) – funkcjonuje na zasadzie dobrowolności. Wraz z wdrożeniem RED II stanie się obowiązkowy. Jednak klienci już teraz mogą ubiegać się o certyfikację w tymże systemie i tym samym uzyskać przewagę rynkową. Control Union Poland jest akredytowaną jednostką certyfikującą w sytemie SURE-EU.

Certyfikat SURE

Udział bioenergii w zaspokajaniu potrzeb energetycznych nieustannie wzrasta. Niewątpliwie, dbanie o zrównoważony charakter pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wymaga nowych rozwiązań w zakresie systemów certyfikacji. Dlatego SURE nie koncentruje się na biopaliwach i biopłynach, jak dobrze znane programy ISCC czy REDcert. Odnosząc się do ogólnego łańcucha dostaw skupia się raczej na biomasie i biopaliwach gazowych.

Sprawdź też: E-book „SURE”.

Certyfikat SURE – dla kogo?

SURE umożliwia wykazanie zgodności z prawnymi wymogami zrównoważonego rozwoju RED II i zrównoważonego charakteru, w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła z biomasy. Docelowo będzie zapewniać certyfikację dla całego łańcucha dostaw. Dla sektora energii elektrycznej, ciepłownictwa oraz chłodzenia.

System skierowany jest do producentów biomasy rolniczej i leśnej, producentów paliw z biomasy, z odpadów i pozostałości, producentów pelletu, operatorów logistycznych, handlujących paliwem z biomasy, producentów ciepła i energii elektrycznej. 

Jak uzyskać certyfikat?

  • Należy zarejestrować się na stronie systemu TUTAJ, a po weryfikacji poprawności i kompletności danych – zawrzeć umowę z właścicielem standardu.dokumentacja sure
  • Następnie należy skontaktować się z akredytowaną jednostką certyfikującą, by rozpocząć proces certyfikacji.
  • Po pomyślnym audycie jednostka certyfikująca wydaje certyfikat, publikowany jest on również na stronie systemu SURE.

Sprawdź: TABELA OPŁAT

 

Więcej informacji o programie: sure-system.org

Wszystkich Państwa, zainteresowanych certyfikacją w systemie – zapraszamy do kontaktowania się z naszymi ekspertami. Mailowo lub telefonicznie pod nr. 68 452 34 39.
    Zobacz także: