Scroll to top

Początek nowego systemu certyfikacji – SURE!

Dynamiczny rozwój sektora bioenergetycznego i jednoczesne dbanie o jego zrównoważony charakter – wymagają wdrażania nowych rozwiązań w zakresie systemów certyfikacji. Dlatego REDcert wraz z Bioenergy Europe opracowały nowy, niezależny i wiarygodny Program Weryfikacji Zrównoważonych Zasobów – SURE (Sustainable Resources Verification Scheme). Właśnie rozpoczął on funkcjonowanie na zasadzie dobrowolności (do czasu uznania SURE przez Komisję Europejską za weryfikację zgodności z RED II, wówczas system ten stanie się obowiązkowy). Pozwoli to na udowodnienie wykonalności systemu, a także na przygotowanie branży bioenergetycznej do wdrożenia dyrektywy RED II.

Program Weryfikacji Zrównoważonych Zasobów SURE – dla kogo?

SURE ma na celu umożliwienie zapewnienia zgodności z prawnymi wymogami zrównoważonego rozwoju RED II, w zakresie produkcji energii elektrycznej, ciepła i paliw z biomasy. Docelowo będzie zapewniać certyfikację dla całego łańcucha dostaw. Dla sektora energii elektrycznej, sektora ciepłownictwa i chłodzenia.

System konkretnie skierowany jest do producentów biomasy rolnej i leśnej, producentów paliw z biomasy, z odpadów i pozostałości, producentów pelletu, operatorów logistycznych, handlujących paliwem z biomasy, wytwórni biomasy i biogazu. Dlatego jest on niezwykle praktycznym rozwiązaniem dla wszystkich podmiotów gospodarczych w sektorze bioenergii, które wkrótce z pewnością zostanie uznane za jedno z wiodących!

Na mocy przekształconej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (UE) 2018/2001 ustanowiono bowiem obowiązkowe kryteria zrównoważonego rozwoju dla podmiotów gospodarczych otrzymujących wsparcie na produkcję energii elektrycznej lub ogrzewania i chłodzenia z biomasy i biogazu. Oznacza to, że ​​wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw muszą przedstawiać dowód zrównoważonego rozwoju, którego SURE ma być przykładem.

Więcej informacji o programie: sure-system.org

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi ekspertami.