Scroll to top

Raport z badania poziomu certyfikowanego oleju palmowego w Polsce 2020.

Wykorzystywany do produkcji żywności, pasz, a także – jako substrakt – do produkcji chemii, kosmetyków i biopaliw. Nieprzerwanie zyskuje na popularności, m. in. w Polsce, która obok innych gospodarek europejskich jest jednym z głównych konsumentów oleju palmowego. Trend ten jest stale monitorowany. Firma Frost & Sullivan, w ramach działań grupy “Narzędzie” w Polskiej Koalicji na rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP), której członkiem – założycielem jest Control Union Poland sporządziła “Raport z badania poziomu certyfikowanego oleju palmowego”. Przedstawia on szacunkowe dane, dotyczące zużycia oleju palmowego i oszacowania poziomu certyfikowanego oleju palmowego w Polsce w 2019 r., analogicznie do raportu, który powstał w 2017 r.

Raport z badania poziomu oleju palmowego w Polsce 2020.

W raporcie pokrótce omówiono istotę produktywności oleju palmowego. Zwrócono też uwagę na celowość działań Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Przetwórstwa Oleju Palmowego – RSPO, w kontekście negatywnych skutków ewentualnego zastąpienia oleju palmowego przez inne typy olejów roślinnych. W opracowaniu wykazano metodologię badań, gdzie pod uwagę wzięto olej palmowy stosowany w trzech kategoriach (żywność; chemia użytkowa i kosmetyki; biopaliwa, pasze i pozostałe zastosowania przemysłowe). Zanalizowano zmiany w konsumpcji oleju palmowego w Polsce, a także poziom certyfikowanego oleju palmowego.

Certyfikacja oleju palmowego ma na celu poprawę warunków jego wytwarzania i minimalizację skutków zmian środowiskowych. Dlatego doskonale rokuje zawarta w raporcie informacja o tym, że poziom certyfikacji w Polsce nie odbiega znacząco od standardów Europy Zachodniej. Zapraszamy Państwa do zapoznania się raportem!

Raport z badania oleju palmowego w Polsce.

Źródło: Raport z badania poziomu certyfikowanego oleju palmowego w Polsce, Frost & Sullivan dla Polskiej Koalicji na rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego, 2020.

Zobacz także: