Scroll to top
Certyfikat VLOG

Certyfikat VLOG

System VLOG opracowany został przez niemieckie Stowarzyszenie Żywności bez Inżynierii Genetycznej (Verband Lebensmittel ohne Gentechnik, w skrócie: VLOG).

Jest to prężnie rozwijający się standard, a to za sprawą siły napędowej, jaką są duże sieci handlowe, które po wprowadzeniu produktów mlecznych bez GMO – stale poszerzają swoją ofertę. Czy to o produkty roślinne czy mięsne.

Dla kogo certyfikat VLOG?

 • Firmy logistyczne, które transportują, przechowują lub handlują żywnością lub paszą.
 • Producenci pasz, którzy produkują lub przetwarzają pasze.
 • Firmy rolnicze – w zakresie produkcji zwierzęcej i pasz dla zwierząt.
 • Firmy przetwarzające lub przygotowujące żywność.
 • Detaliści, którzy dostarczają konsumentom produkty zwierzęce.
 • Inni.

Producenci żywności i wytwórcy pasz dla zwierząt – mogą posługiwać się etykietą „VLOG tested” lub „Ohne GenTechnik”, by informować swoich klientów o tym, że zarówno procesy produkcyjne (produkcja, magazynowanie, transport), jak i produkty – nie wykorzystują składników modyfikowanych genetycznie.

Certyfikacja VLOG jest idealnym uzupełnieniem dla innych standardów zapewnienia jakości, takich jak Donau Soja / Europe Soja, GLOBAL G.A.P,  QS czy GMP+.  Standard VLOG pomaga w zwiększeniu potencjału rynkowego i w nawiązaniu kolejnych kontraktów z partnerami handlowymi w Europie wymagającymi certyfikacji non GMO, czyli poświadczającej, że przedsiębiorstwo wytwarza produkty na najwyższym poziomie bez stosowania modyfikacji genetycznych.

Jak uzyskać certyfikat VLOG?

 • Skontaktuj się z jednostką certyfikującą i uzyskaj ofertę.
 • Kontrola dokumentów przed audytem opisujących system bezpieczeństwa GMO (opis operacji, receptur, specyfikacje, itd.).
 • Audyt integralności w przedsiębiorstwie lub w gospodarstwie rolnym sprawdzający spełnienie wymagań normy – raz w roku.
 • Skorygowanie ewentualnych niezgodności.
 • Uzyskanie certyfikatu spełniającego normę „Ohne GenTechnic” i możliwości oznaczenia etykietą „VLOG”.

Certyfikat wydawany jest na okres jednego roku.

Zobacz także: