Scroll to top

RSPO Rules on market Communications and Claims 2022 wchodzi w życie.

Koniec okresu przejściowego.

3-go października 2023’ obowiązywać zacznie nowy standard RSPO Rules on market Communications and Claims 2022 dotyczący znaków handlowych.

Standard dostępny jest TUTAJ

Oficjalna informacja RSPO i spis najważniejszych zmian: TUTAJ

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się pod adresem: trademark@rspo.org

Polska wersja standardu: RSPO Rules on market Communications and Claims 2022

Zobacz także: