Scroll to top

Informacja na temat certyfikacji FSC® na Ukrainie.

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie, informujemy, że FSC IC opublikowało serię dokumentów dających wskazówki, w jaki sposób postępować z certyfikatami FSC na Ukrainie.

Na podstawie ADVICE-20-001-12 V2-0, jednostki certyfikujące, w tym Control Union są zobligowane do zawieszenia certyfikatów FSC z obszarów objętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Oznacza to, że jednostki certyfikujące będą musiały podjąć decyzję czy certyfikaty FSC mogą pozostać utrzymane, czy będą musiały być zawieszone, opierając się o wytyczne FSC oraz biorąc pod uwagę bieżącą sytuację w poszczególnych regionach na Ukrainie.

W związku z powyższym, certyfikaty FSC z terenów zbrojnych będą musiały być zawieszone w dniu 04.05.2022.

Certyfikowane ukraińskie firmy spoza obszarów zbrojnych, będą mogły przesunąć terminy audytów lub przejść audyt zdalnie/hybrydowo w zależności od analizy ryzyka przeprowadzonej przez naszą jednostkę certyfikującą.

Ponadto, FSC zrewidowało wyniki Krajowej Analizy Ryzyka dla Drewna Kontrolowanego z Ukrainy, która weszła w życie 04.04.2022 r.

Dlatego posiadacze certyfikatów FSC zaopatrujących się w materiał kontrolowany z Ukrainy na podstawie standardu FSC-STD-40-005 v3-1 są zobowiązani do aktualizacji swoich Systemów Zasad Należytej Staranności FSC dla Drewna Kontrolowanego FSC przed 05.05.2022 r.

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo w poniższych dokumentach źródłowych:

  1. Collection of Policy Responses to Situation in Ukraine: zbiór derogacji i interpretacji wskazujących możliwość przesunięcia audytów lub umożliwiających przeprowadzenia audytów w sposób zdalny/hybrydowy w zalęzności od oceny ryzyka przeprowadzonych przez jednostki certyfikujące.
  2. Controlled wood national risk assessment for Ukraine: Zrewidowana Analiza Ryzyka Dla Drewna Kontrolowanego FSC dla Ukrainy.
  3. Więcej informacji FSC na temat bieżącej sytuacji w Ukrainie znajduje się pod linkiem technical news article.

 

Zvole, 15.04.22

Control Union Certifications

*Control Union Poland, w zakresie certyfikacji FSC, działa pod akredytacją Control Union Certifications B.V. z siedzibą w Zwolle.

Zobacz także: