Scroll to top

Energetyczna biomasa drzewna – certyfikacja. Zapraszamy na bezpłatne szkolenie!

O dyrektywie RED II w kontekście Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR) dla korzystnia z biomasy drzewnej. Wychodząc na przeciw potrzebom klientów zapraszamy bezpłatne szkolenie on-line skierowane do podmiotów produkujących i obracających biomasą drzewną na cele energetyczne.

Na czym polegają Kryteria Zrównoważonego Rozwoju (KZR) dla korzystania z biomasy pochodzenia drzewnej i co to oznacza dla producentów i handlowców? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć już 16 września 2021′ podczas spotkania on-line, które odbędzie się w godzinach 10:00-10:45.

W naszym kalendarzu szkoleń zapoznać się można z programem i ze szczegółami uczestnictwa. Zachęcamy Państwa do zgłaszania chęci udziału w wydarzeniu.

energetyczna biomasa drzewna - certyfikacja

Zobacz także: