Scroll to top

Climate Pledge Friendly

W obliczu kryzysu klimatycznego, po udanej premierze w USA – platforma Amazon uruchomiła program Climate Pledge Friendly w Europie.

System ten umożliwia użytkownikom wyszukiwanie i kupowanie produktów certyfikowanych, oznaczonych etykietą Climate Pledge Friendly, czyli posiadających jeden lub więcej certyfikatów zrównoważonego rozwoju, pomagających chronić świat przyrody. Certyfikaty stron trzecich pokazują, że deklaracje dotyczące zrównoważonego rozwoju produktów są weryfikowane w niezależny sposób. Świadomym konsumentom pomagają one podejmować decyzje zakupowe i stawiać na bardziej zrównoważone produkty, minimalizujące wpływ na planetę.

Wśród systemów certyfikacji uwzględnionych w Climate Pledge Friendly znajdują się programy oferowane przez Control Union z zakresu certyfikacji zasobów leśnych, tekstyliów, tworzyw sztucznych, ale też kawy, herbaty, kakao.

Podmioty certyfikujące produkty w ramach programu Climate Pledge Friendly!

Forest Stewardship Council® (FSC) to renomowany system certyfikacji skupiający się wyłącznie na produktach leśnych. Inicjatywa ta pomaga świadomym konsumentom kupować zrównoważone produkty z certyfikatem FSC. A tym samym – czynnie wspierać zachowanie zdrowia lasów dla przyszłych pokoleń.

Przejrzysty standard GOTS, czyli Global Organic Textile Standard certyfikuje każdy etap łańcucha dostaw tekstyliów z naturalnych tkanin, zgodnie z surowymi normami środowiskowymi i społecznymi.

Global Recycled Standard, w skrócie GRS. Tutaj produkty wykonane są w co najmniej 20% z surowców pochodzących z recyklingu. Spełniają wymagania społeczne, środowiskowe oraz chemiczne. Zakres produktów nie ogranicza się jednak do tekstyliów. Obejmuje również innego rodzaju produkty, zawierające materiały z recyklingu. Norma ta odnosi się do całego łańcuchu pochodzenia produktu.

Organic Texttile Standard (OCS). Produkty oznakowane OCS zawierają dokładną ilość materiału pochodzącego z upraw ekologicznych. Weryfikacji podlega cały łańcuch dostaw, potwierdzając zachowanie integralności i tożsamości wejściowego materiału pochodzenia roślinnego.

Recycled Claim Standard (RCS) – certyfikat RCS potwierdza zawartość włókien pochodzących z recyklingu (min. 5%) – w produkcie końcowym. Wymogi systemu muszą być przestrzegane na każdym etapie pozyskiwania i przetwarzania surowca.

Responisble Wool Standard (RWS) – 100% wełna, certyfikowana w standardzie RWS, – pochodzi z gospodarstw, które dbają o dobrostan zwierząt i ziemię, na której te wypasają się (zdrowie gleby, bioróżnorodność).

Rainforest Alliance 2020 – oznacza bardziej zrównoważone metody uprawy. Te pomagają poprawiać warunki życia rolników oraz lokalnych społeczności i łagodzić zmiany klimatyczne. Oznacza on również dbanie o bioróżnorodność i prawa człowieka. Standard obejmuje gospodarstwa rolne, produkujące np. kawę, herbatę, kakao, ale i cały łańcuch dostaw.

Zobacz także: