Scroll to top

Control Union certyfikuje biomasę leśną i rolniczą w KZR INiG!

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że jednostka Control Union Poland podejmuje działania certyfikujące na kolejnej ścieżce certyfikacji w uznanym przez Komisję Europejską systemie KZR INiG (Kryteria Zrównoważonego Rozwoju INiG).

Teraz, oprócz certyfikacji biopaliw i biopłynów, Control Union Poland certyfikuje również paliwa z biomasy (biomasa leśna). System KZR INiG umożliwia wykazanie podmiotom działającym w łańcuchu dostaw, iż spełniają one kryteria zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymaganiami RED II. Więcej informacji zasięgnąć można na stronie dostawcy systemu – Kryteria Zrównoważonego Rozwoju dla paliw biomasowych.

Wszystkich Państwa, zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu.
    Zobacz także: