Scroll to top

Donau Soja i Europe Soja – soja non GMO o certyfikowanym pochodzeniu.

Rośnie tendencja uprawy certyfikowanej soi w Europie, a wraz z nią – możliwości w branży rolno-spożywczej. Jest ona nie tylko wolna od GMO, ale też nie przyczynia się do deforestacji, a zatem spełnia kryteria EUDR, czyli Rozporządzenia EU w sprawie wylesiania, które to wejdzie w życie z końcem grudnia 2024 r.

Aby potwierdzić bezpieczne i identyfikowalne pochodzenie europejskiej soi, w kontekście uprawy, zbierania, przetwarzania i handlu – wszystkie podmioty biorące udział w łańcuchu wartości muszą posiadać ważny certyfikat Donau Soja lub Europe Soja i stosować odpowiednie oznaczenia na dokumentach transportowych oraz produktowych.

Co podlega weryfikacji na audycie?

Weryfikacji podlegają różne obszary. Jednym z czynników podlegających kontroli na audycie jest status wolny od GMO. Soja i produkty sojowe (żywność, pasze) muszą pochodzić z uprawy bez użycia materiałów zmodyfikowanych genetycznie. Rolnicy uprawiający soję według systemów Donau Soja lub Europe Soja nie mogą uprawiać soi GMO ani żadnych innych roślin GMO. Status GMO free dotyczy także pozostałych uczestników całego łańcucha  dostaw. Ponadto, surowe standardy programów Donau Soja i Europe Soja spełniają kryteria EUDR.

Kluczowe jest również przestrzeganie zasad identyfikowalności, a dodatkowe wymagania środowiskowe, społeczne i ekonomiczne weryfikowane podczas audytu to m. in. ograniczone stosowanie pestycydów, nawozów sztucznych i antybiotyków, ochrona gleby i bioróżnorodności, poprawa dobrostanu zwierząt, przestrzeganie międzynarodowych praw socjalnych i pracowniczych, zapewnienie sprawiedliwych warunków handlu i płac, redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Jak uzyskać certyfikat?

Audyty i certyfikacja Donau Soja i Europe Soja są przeprowadzane przez niezależne zewnętrzne akredytowane jednostki certyfikujące. Audyty obejmują zarówno rolników, jak i podmioty dalszego przetwarzania i handlu soją. Przeprowadzane są co najmniej raz w roku, a częstotliwość może być zwiększona w zależności od oceny ryzyka.

Wszystkich Państwa, zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu zapraszamy do kontaktu z Control Union Poland. Nasi eksperci w dziedzinie audytów i certyfikacji chętnie udzielą Państwu wszelkich informacji.
    Zobacz także: