Scroll to top

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) szacuje, że w latach 1990-2020, w efekcie wylesiania, utracono 420 mln hektarów lasów. Jest to obszar większy niż cała Unia Europejska.

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska przyjęła wstępnie Porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozporządzenia Unii Europejskiej dot. łańcuchów dostaw niepowodujących wylesiania.

EUDR – przeciwdziałanie wylesianiu i degradacji lasów w łańcuchach dostaw.

Nowe rozporządzenie, zwane EUDR (European Deforestation Regulation) ma zastąpić EUTR (European Timber Regulation). Po wejściu w życie owego rozporządzenia – operatorzy i handlowcy będą mieli 18 miesięcy na wdrożenie nowych przepisów. Dłuższy okres przejściowy przewidziano dla mikroprzedsiębiorstw i małych firm.

EUDR nie zmienia zakresu wyrobów z drewna, do których ma zastosowanie. Jednak przyjęcie i stosowanie nowych przepisów zagwarantuje, że kluczowe towary, zidentyfikowane jako główna przyczyna wylesiania w wyniku ekspansji rolnictwa tj. olej palmowy, bydło, soja, kawa, kakao, drewno, kauczuk oraz produkty pochodne – wołowina, meble, skóra do produkcji odzieży i galanterii, czekolada, wprowadzane na rynek unijny lub z niego wywożone – nie będą przyczyniać się do wylesiania i degradacji lasów UE i na świecie. A tym samym będą ograniczać emisję gazów cieplarnianych i utratę różnorodności biologicznej.

EUDR rozszerza natomiast zakres obowiązków dla operatorów. Produkty z towarów objętych rozporządzeniem mogą być wprowadzane na rynek UE lub z niego wywożone tylko wtedy, gdy:

  1. Nie pochodzą z wylesiania – nowy obowiązek dla operatorów, którzy muszą włączyć do swojego DDS środki zapewniające dostęp do tej informacji i przeciwdziałanie ryzyku.
  2. Zostały wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi (podobnie jak w EUTR).
  3. Są objęte oświadczeniem o zachowaniu zasad należytej staranności (DDS) – nowy obowiązek – operatorzy będą musieli składać takie oświadczenie.

W rozporządzeniu ustalono graniczną datę wylesienia (i degradacji lasów) na 31 grudnia 2020 r. Innymi słowy – towary nie mogą być produkowane na gruntach, które były przedmiotem wylesiania (lub degradacji lasów) po 31 grudnia 2020 r. Takie towary będą objęte zakazem wwozu do UE i wywozu z jej obszaru.

Proponowany tekst nowego rozporządzenia dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej.

Zobacz także: