Scroll to top

FSC® opublikowało nowe interpretacje dotyczące wymogów standardów.

Nowe interpretacje dotyczą zarówno certyfikacji gospodarki leśnej FSC Forest Management, jak również certyfikacji kontroli pochodzenia produktu FSC Chain of Custody. Dla wszystkich posiadaczy certyfikatu FSC CoC, ważną informacją jest zmiana w wymogach definiowania gatunków drzew.
Od 1 sierpnia 2018 r. potrzeba definiowania gatunków drzew leży po stronie wszystkich posiadaczy certyfikatu. Wyjątkiem są firmy, w których zakres certyfikatu FSC obejmuje produkty z materiałów odzyskanych oraz materiały drukarskie. Będzie to brane pod uwagę na kolejnych audytach FSC.
Prosimy o upewnienie się, że Państwa listy grup wyrobów zawierają wszystkie wymagane informacje zgodnie ze standardem FSC 40-004 v3.0, jak również stosownymi interpretacjami opublikowanymi przez FSC.

Opublikowane interpretacje oraz informacje o tym, gdzie szukać objaśnień można znaleźć poniżej.

Forest management:

1)      INT-STD-01-001_15 (strona 18)
2)      INT-STD-20-007_52 (strona 43) lub INT-STD-30-005_09 (strona 58)

Chain of custody:

1)      INT-STD-20-011_23 (strona 11)
2)      INT-STD-40-004_38 (strona 29)
3)      INT-STD-40-004_39 (strona 29)
4)      INT-STD-40-004_40 (strona 29)
5)      INT-STD-40-004_41 (strona 30)

Pomocne w zidentyfikowaniu zmian mogą być pliki w wersji „śledź zmiany” (FM) oraz „śledź zmiany” (CuC), gdzie najnowsze zmiany są wyróżnione na czerwono.

Zobacz także: