Scroll to top

GOTS 7.0 – nowa wersja standardu. Co się zmienia?

Po rocznym procesie rewizji, w którym GOTS (Global Organic Textile Standard) współpracował z międzynarodowymi interesariuszami – zaktualizowano standard do wersji 7.0.

Nowe wydanie zawiera rozszerzony zakres kryteriów środowiskowych i społecznych. Jednocześnie – zapewnia kompleksowe rozwiązania praktyczne w produkcji przemysłowej i odpowiednie dla szerokiej gamy produktów.

GOTS 7.0 – nowa wersja standardu. Co się zmienia?

  1. Definicje i terminologia: w GOTS 7.0 wprowadzono nowe definicje i uściślono terminologię, by ułatwić interpretację standardu.
  2. Produkty pośrednie: dodano kryteria dot. certyfikacji produktów pośrednich, co pozwala na certyfikowanie produktów, które są przetwarzane poza fabryką tekstylną.
  3. Materiały i procesy: wprowadzono nowe kryteria dotyczące materiałów i procesów, które są dozwolone podczas produkcji produktów certyfikowanych. Przykładowo zezwolono na użycie produktów organicznych pochodzących z recyklingu (odpady GOTS), jako materiałów dodatkowych.
  4. Elektroniczna dokumentacja: w GOTS 7.0 zaleca się, aby dokumentacja certyfikacyjna była prowadzona w sposób elektroniczny. Ma to na celu zwiększenie przejrzystości i ułatwienie przepływu informacji.
  5. Kryteria społeczne: uwzględniono szersze podejście skoncentrowane na prawach człowieka. Wprowadzono nowe kryteria dotyczące pracy i warunków życia pracowników, w tym minimalnej pensji i bezpieczeństwa pracy. Kryteria społeczne będą teraz wymagać od certyfikowanych podmiotów uznanych na szczeblach międzynarodowych protokołów dotyczących praw człowieka, w tym Międzynarodowej Karty Praw Człowieka.
  6. Procedury audytowe: wprowadzono nowe wymagania dotyczące procedur audytowych, w tym kryteria dotyczące wyboru audytorów i częstotliwości przeprowadzania audytów. Nowy standard wprowadza wymagania dotyczące przeprowadzania opartej na należytej staranności analizy własnej działalności certyfikowanych podmiotów i ich łańcuchów dostaw.

GOTS w wersji 7.0 zapewnia kompleksowe rozwiązania dla firm, które chcą produkować organiczne tekstylia, gwarantując zgodność z należytą starannością w zakresie ochrony środowiska i praw człowieka w całym łańcuchu dostaw.

Po okresie przejściowym – Standard GOTS 7.0 zacznie w pełni obowiązywać od 1 marca 2024 roku. Nowa wersja standardu dostępna jest do pobrania na stronie organizacji.

Wszystkich Państwa, zainteresowanych, by uzyskać certyfikat GOTS, zapraszamy do kontaktu.
    Zobacz także: