Scroll to top

ISCC Plus – certyfikat potwierdzający zrównoważony rozwój.

Rosnąca świadomość społeczna na temat kryzysu klimatycznego doprowadziła do przyspieszenia wzrostu technologii i produktów bardziej przyjaznych dla środowiska. W procesie tym wzrosło również zainteresowanie na produkty spełniające cele zrównoważonego rozwoju.

Europejski Zielony Ład, a także pakiet FIT for 55 stworzyły solidną podstawę dla wielu różnorodnych i ambitnych inicjatyw proklimatycznych. Te mają zostać przełożone na prawa krajowe. Celem jest doprowadzenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) w Unii Europejskiej do zera netto do 2050 roku. Inicjatywy UE obejmuje także strategia „od pola do stołu” dotycząca zrównoważonej produkcji żywności.

Certyfikat ISCC Plus – na zgodność z rozwojem zrównoważonym.

ISCC Plus to program certyfikacji zrównoważonego rozwoju o światowym zasięgu.

Jest to system dobrowolny dla rynków nieregulowanych, który obejmuje:

  • żywność,
  • pasze,
  • tworzywa sztuczne (recykling tworzyw sztucznych),
  • opakowania,
  • testylia,
  • chemikalia w skali globalnej,
  • a także biopaliwa na rynki pozaeuropejskie.

ISCC PlusDzięki certyfikacji w systemie ISCC Plus – materiały w obiegu zamkniętym można prześledzić wstecz w całym łańcuchu dostaw (pełna identyfikowalność) – aż do produkcji surowca. Skutkuje to bardziej wiarygodnymi i godnymi zaufania deklaracjami dotyczącymi produktów końcowych. Uczestnicy programu mogą znakować swoje produkty znakiem ISCC Plus.

ISCC Plus wspiera przedsiębiorstwa w spełnianiu wymogów zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego i biogospodarki, a także w ich dobrowolnym w niego wkład. Ma zastosowanie w przemyśle chemicznym, w sektorze spożywczym oraz paszowym.

Dowiedz się też: Jak uzyskać certyfikat ISCC Plus?

Control Union posiada akredytację na przeprowadzanie audytów w systemie ISCC EU i ISCC Plus. Zapraszamy do kontaktu.
    Zobacz także: