Scroll to top

ISCC Plus – certyfikat potwierdzający zrównoważony rozwój.

Rosnąca świadomość społeczna na temat kryzysu klimatycznego doprowadziła do przyspieszenia wzrostu technologii i produktów bardziej przyjaznych dla środowiska. W procesie tym wzrosło również zainteresowanie na produkty spełniające cele zrównoważonego rozwoju.

Europejski Zielony Ład, a także pakiet FIT for 55 stworzyły solidną podstawę dla wielu różnorodnych i ambitnych inicjatyw proklimatycznych. Te mają zostać przełożone na prawa krajowe. Celem jest doprowadzenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) w Unii Europejskiej do zera netto do 2050 roku. Inicjatywy UE obejmuje także strategia „od pola do stołu” dotycząca zrównoważonej produkcji żywności.

Certyfikat ISCC Plus – na zgodność z rozwojem zrównoważonym.

ISCC Plus to program certyfikacji zrównoważonego rozwoju o światowym zasięgu.

Jest to system dobrowolny dla rynków nieregulowanych, który obejmuje:

  • żywność,
  • pasze,
  • tworzywa sztuczne (recykling tworzyw sztucznych),
  • opakowania,
  • testylia,
  • chemikalia w skali globalnej,
  • a także biopaliwa na rynki pozaeuropejskie.

ISCC PlusDzięki certyfikacji w systemie ISCC Plus – materiały w obiegu zamkniętym można prześledzić wstecz w całym łańcuchu dostaw (pełna identyfikowalność) – aż do produkcji surowca. Skutkuje to bardziej wiarygodnymi i godnymi zaufania deklaracjami dotyczącymi produktów końcowych. Uczestnicy programu mogą znakować swoje produkty znakiem ISCC Plus.

ISCC Plus wspiera przedsiębiorstwa w spełnianiu wymogów zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego i biogospodarki, a także w ich dobrowolnym w niego wkład. Ma zastosowanie w przemyśle chemicznym, w sektorze spożywczym oraz paszowym.

Dowiedz się też: Jak uzyskać certyfikat ISCC Plus?

Control Union posiada akredytację na przeprowadzanie audytów w systemie ISCC EU i ISCC Plus. Zapraszamy do kontaktu.
    Zobacz także:

    Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close