Scroll to top

Konflikt w Puszczy Białowieskiej.


W kwietniu br. Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości, domagając się zaprzestania wycinki drzew na terenie Puszczy Białowieskiej. Zgodnie z wyrokiem z dnia 17.04.2018 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) orzekł, iż zwiększona wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej naruszyła prawo Unii Europejskiej. W swoim orzeczeniu ETS powołał się na naruszenie przepisów tzw. Dyrektywy Ptasiej oraz Dyrektywy Siedliskowej.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku poinformowała, że w związku z decyzją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT-CERT), podyktowanej wyrokiem Eurpejskiego Trybubnału Sprawiedliwości, nadleśnictwa: Hajnówka, Browsk i Białowieża zostały wycofane z zakresu certyfikatu grupowego PEFC.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach: www.pefc.pl oraz www.bialystok.lasy.gov.pl.

w puszczy białowieskiej

Zobacz także:

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close