Scroll to top

Konflikt w Puszczy Białowieskiej.


W kwietniu br. Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości, domagając się zaprzestania wycinki drzew na terenie Puszczy Białowieskiej. Zgodnie z wyrokiem z dnia 17.04.2018 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) orzekł, iż zwiększona wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej naruszyła prawo Unii Europejskiej. W swoim orzeczeniu ETS powołał się na naruszenie przepisów tzw. Dyrektywy Ptasiej oraz Dyrektywy Siedliskowej.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku poinformowała, że w związku z decyzją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT-CERT), podyktowanej wyrokiem Eurpejskiego Trybubnału Sprawiedliwości, nadleśnictwa: Hajnówka, Browsk i Białowieża zostały wycofane z zakresu certyfikatu grupowego PEFC.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach: www.pefc.pl oraz www.bialystok.lasy.gov.pl.

w puszczy białowieskiej

Zobacz także: