Scroll to top

Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych Standardu Gospodarki Leśnej FSC® dla Polski!

W imieniu Krajowych Reprezentantów FSC® – Control Union Poland zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach publicznych Projektu nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej. Wszyscy zainteresowani mogą przesyłać swoje uwagi od 3.01.2019r. do 05.03.2019r.

Proces rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski rozpoczął się w styczniu 2018r. od powołania przez Krajowych Reprezentantów FSC w Polsce oraz FSC International Center tzw. Grupy Opracowującej Standard. Zadaniem Grupy jest dokonanie rewizji obecnie obowiązującego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC (FSC-STD-POL-01-01-2013PL).

Państwa opinie, uwagi i propozycje uzyskane w trakcie konsultacji publicznych będą podstawą do dalszych prac nad projektem standardu i testów terenowych. Po kolejnych (drugich) 60-dniowych publicznych konsultacjach, Grupa Opracowująca Standard sformułuje ostateczną wersję standardu, która zostanie przedstawiona do zatwierdzenia odpowiednim organom FSC International Center.

Aby wziąć udział w konsultacjach projektu nr 1 należy wypełnić formularz i przekazać go Krajowym Reprezentantom FSC w terminie do 05.03.2019r. Wszelkich informacji udziela Jacek Szymaniak, Koordynator FSC ds. Leśnictwa w Polsce: email: j.szymaniak@fsc.org.

Zobacz także: