Scroll to top

RSPO udostępnia nowe funkcje w PalmTrace.

2 grudnia 2020′ organizacja RSPO uruchomiła nowe funkcje systemu PalmTrace RSPO. W liście częstych dostawców pojawiły się trzy następujące usprawnienia:

  1. Na karcie Frequent Suppliers / Buyers List (lista częstych dostawców / kupujących) członkowie RSPO mogą dodawać wszystkich dostawców, by mieć dostęp do ich licencji w PalmTrace. Sprawdzić tu można czy licencje kontrahentów są aktywne, czy wygasły? Ma to na celu wsparcie członków we wdrożeniu punktu 5.3.4. normy Supply Chain Certification Standard 2020. Norma ta stanowi, że członkowie, którzy otrzymali materiał certyfikowany przez RSPO, powinni zweryfikować status licencji dostawcy. Dostępne są tu również inne niezbędne informacje m.in.: nr ID, kraj, rodzaj biznesu.
  2. Recent Transactions (ostatnie transakcje). Karta ta daje członkom możliwość przeglądu ich ostatnich transakcji. Zawiera szczegółowe informacje, taki jak identyfikator transakcji, dane sprzedawcy / kupującego, produkt, wolumen i datę wysyłki.
  3. Volume Summary / podsumowanie wolumenu, czyli przegląd ilości zakupionych, obniżonych, sprzedanych, przekonwertowanych w danym dniu produktów.

Więcej informacji uzyskać można na stronie www.rspo.org, gdzie dostępne do pobrania są krótkie przewodniki, prezentujące krok po kroku, jak poruszać się w systemie po wdrożonych zmianach.

Zobacz także: