Scroll to top

Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego! Control Union – założycielem.

17 czerwca br. Control Union Poland podpisało deklarację przystąpienia do Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP). Głównym celem powołanej organizacji jest osiągnięcie poziomu 100% zrównoważonego oleju palmowego wykorzystywanego w kraju – najpóźniej do 2023 roku. Na liście członków PKZOP, którzy zdeklarowali się do realizacji powyższego celu są m. in. Fundacja WWF Polska, Carrefour Polska, Ferrero Polska Commercial, Jeronimo Martins Polska, LOTTE Wedel, Nestle Polska oraz Unilever Polska. 

Inicjatorem powstania PKZOP była Fundacja WWF Polska, która wraz z organizacją Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), od początku roku koordynowała spotkaniami tzw. Polskiego Forum ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego. Spotkania te były pierwszym krokiem w kierunku realizacji celu 100% zrównoważonego oleju palmowego oraz powstania koalicji. 

Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego
Podpisanie deklaracji.

Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego – potrzeba zmian!

Niezbędnym elementem kontynuacji wszelkich działań była potrzeba jednego, niezależnego źródła rzetelnych informacji na temat oleju palmowego w Polsce. Skutkiem tego był opublikowany w marcu przez WWF raport pt. “Wpływ konsumpcji oleju palmowego w Polsce na globalne środowisko naturalne i analiza możliwości jego zastąpienia przez inne oleje roślinne”. Badania potwierdziły, że produktywność oleju palmowego jest jego niewątpliwym atutem i próby całkowitego zastąpienia go olejami roślinnymi mogą mieć negatywne skutki ekonomiczne, ale przede wszystkim środowiskowe. Rozwiązanie jest jedno – zgodnie z hasłem WWF:

Nie bojkotujmy- certyfikujmy!

Certyfikacja RSPO – klucz do sukcesu!

PKZOP uznała certyfikację RSPO za najlepszą obecnie istniejącą certyfikację na rynku, która gwarantuje zrównoważony charakter upraw i wiarygodne kryteria środowiskowe. Plantacje, którym przyznaje się certyfikat RSPO nie doprowadzają do wylesiania, a co za tym idzie do utraty siedlisk dzikich zwierząt. Standard zapewnia również poszanowanie prawa ludzi zamieszkujących tereny upraw palm olejowych. 

Działania koalicji zaplanowane są obecnie do połowy roku 2020. Do głównych jej zadań należeć będzie m. in.: wspieranie podmiotów na rynku polskim w dążeniu do uzyskania nadrzędnego celu, zwiększanie wiedzy i świadomości na nt. oleju palmowego, stworzenie platformy komunikacyjnej czy przetłumaczenie standardów certyfikacji RSPO na język polski. 

Control Union wśród wszystkich jednostek certyfikujących w Polsce posiada największe doświadczenie związane z certyfikacją w systemie RSPO. Miło nam jest zatem poinformować, iż w ramach działań w ramach organizacji – będziemy organizatorem i patronem merytorycznym szkolenia pt. Odpowiedzialne pozyskanie oleju palmowego – zasady certyfikacji w systemie RSPO, które zaplanowane jest na wrzesień 2019 r. w Warszawie. 

Control Union PKZOP
Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego

Zobacz także: