Scroll to top

REDcert zmienia wizerunek.

Od momentu założenia spółki oraz utworzenia systemu certyfikacji o tej samej nazwie, REDcert nie zmieniał swojego designu. Niedawno spółka zaprezentowała nowe logotypy, w interesującej graficznie odsłonie.

Zwiększająca się działalność innych systemów biomasowych oraz działalność systemów zrównoważonego rozwoju spowodowały, że zmiany wizerunku marki były konieczne. Nowy design prezentuje spójność marki, a zarazem jasno oddziela firmę REDcert od oferowanych przez nią usług.

REDcert po raz pierwszy zaprezentował się ze swoim nowym wizerunkiem podczas XV Kongresu Specjalistycznego do spraw mobilności odnawialnej. Do połowy 2018 roku będzie mieć miejsce sukcesywna reorganizacja strony internetowej REDcert oraz mediów, jak i również dokumentów REDcert (np. certyfikatów), przy zastosowaniu odpowiednich okresów przejściowych.

REDcert – nowy design

Zobacz także: