Scroll to top

Zapraszamy na szkolenie dotyczące certyfikacji w systemie FSC®!

Control Union Poland zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu:

Zasady certyfikacji w systemie FSC® oraz wymagania dla materiału kontrolowanego (CW)

RAMY CZASOWE I MIEJSCE SZKOLENIA:

Data:                                  13 czerwca 2019 r.

Ramy czasowe:                09:00- 15:00

Miejsce:                              Warszawa

Szkolenie dotyczące certyfikacji w systemie FSC skierowane jest do pracowników branży drzewno- papierniczej, którzy odpowiedzialni są za funkcjonowanie w ich firmach systemu odpowiedzialnej gospodarki leśnej – FSC.  Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat obowiązujących wymogów certyfikacji łańcucha pochodzenia produktu (FSC-STF-40-004 V3-0). W drugiej części spotkania posiądą wiedzę na temat wymagań materiału kontrolowanego FSC (FSC-STD-40-005 V3-1). 

Szkolenie dotyczące certyfikacji w systemie FSC – tematyka:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom chcemy stworzyć program szkolenia, który będzie dopasowany do Państwa potrzeb. W pierwszej części spotkania omówimy najważniejsze wymagania w drodze do otrzymania i utrzymania certyfikatu FSC. Zwrócimy szczególną uwagę na zagadnienia, które Państwa interesują. Prosimy zatem o wpisanie w formularzu zgłoszeniowym kwestii, o których chcieliby Państwo dowiedzieć się najwięcej. Tematem drugiej części spotkania będą wymagania dla drewna kontrolowanego (CW).

TRENERZY:

Wieloletni eksperci sytemu FSC Control Union Poland Sp. z o.o.

KOSZT I WARUNKI UCZESTNICTWA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 480 zł netto (wraz z obiadem i poczęstunkiem). W przypadku, gdy w szkoleniu weźmie udział kilku przedstawicieli tej samej firmy każda kolejna osoba otrzyma 20% rabat.

>> Pobierz formularz zgłoszeniowy (Word)

>> Pobierz formularz zgłoszeniowy (Pdf)

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do 31 maja 2019 r. pocztą lub na adres kkarlowska@controlunion.com

DODATKOWE INFORMACJE:

Wszystkich informacji o szkoleniu udziela p. Karolina Karłowska (kkarlowska@controlunion.com). Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

*W przypadku niewystarczającej liczby chętnych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów i zwrotu całości kosztów zarejestrowanym uczestnikom.

Zobacz także: