Scroll to top

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Jednostka Certyfikująca Control Union Poland, 15 grudnia 2023, uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów do celów realizacji dyrektywy (UE) 2018/2001.

Tym samym – jesteśmy gotowi do spełniania wymogów Komisji Europejskiej, obowiązujących od 15 grudnia tego roku, zgodnie z Rozporządzeniem 2022/996.

Control Union Poland posiada Akredytację lub uznanie następujących dobrowolnych systemów uznanych przez Komisję Europejską:

Jesteśmy dumni z tego osiągnięcia, zapewniając naszym klientom usługi certyfikacji na najwyższym poziomie, oraz świadczącego o naszym zaangażowaniu w promowanie ekologicznych rozwiązań w sektorze energetycznym.

Zobacz także: