Scroll to top

Rewizja standardu ENplus® – co się zmieniło?

Certyfikacja peletu wg. standardu ENplus® po 1.01.2024′. 

Z dniem 1.01.2024 r. zakończył się okres przejściowy dla standardów ENplus® ST 1001 i ENplus® ST 1003. Od tego momentu zgodność z ich wymaganiami będzie sprawdzana przez uprawnioną jednostkę certyfikującą ENplus® podczas audytów.

Standardy ENplus® określają kryteria, które muszą spełniać wszyscy uczestnicy łańcucha certyfikacji. Dokumenty Proceduralne ENplus® (ENplus® PD) opisują zasady działania i zarządzania systemem przez European Pellet Council (EPC), czyli Europejską Radę Pelletu i ENplus®, natomiast Dokumenty Wytyczne (ENplus® GD) zawierają szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące konkretnych wymogów, na przykład zalecenia dotyczące przechowywania i projektowania opakowań na pellet drzewny.

Na stronie internetowej ENplus w sekcji „materiały-dokumenty techniczne” można już znaleźć polskie tłumacze zaktualizowanego standardu ENplus®: ENplus® ST 1001 – Pellet drzewny ENplus®  – Wymagania dla firm.

Sprawdź też: Jak uzyskać certyfikat ENplus®?

Zobacz także: