Scroll to top

Aktualizacja FAQ AAF V3-1

Organizacja FSC® zaktualizowała FAQ dotyczące wdrażania polityki AAF 3.1. (Annual Administration Fee 3.1.). 

W dokumencie zaktualizowano niektóre najczęściej zadawanie pytania i odpowiedzi, dodano nowe.

FSC-FAQ-20-005_29_July_2022

W przypadku pytań związanych z AAF należy kontaktować się pod następującym adresem: aafsupport@fsc.org

Zobacz także: