Scroll to top

Certyfikat Green Gold Label

Certyfikat GGL

Certyfikat Green Gold Label (GGL) ma na celu zapewnienie, że produkty z biomasy pochodzą z odpowiedzialnego źródła. Ten globalny program certyfikacji, funkcjonujący od 2002 roku, uwzględnia pochodzenie biomasy (gospodarka leśna lub rolnictwo) oraz informacje dotyczące łańcucha dostaw (energia, emisja dwutlenku węgla).

GGL obejmuje cały łańcuch dostaw: produkcję, przetwarzanie, transport i ostateczne wykorzystanie do zastosowań związanych z bioenergią i z biopochodnymi. Certyfikat ten dotyczy różnych rodzajów biomasy. W tym: biomasy drzewnej, pozostałości rolniczych, biomasy drzewnej odpadowej i biopłynów. Control Union Certifications BV posiada akredytację RvA-C412 Products dla tego programu i na całym świecie przeprowadza audyty dla producentów oraz handlowców.

GGL koncentruje się głównie na biomasie do produkcji biochemikaliów oraz na biomasie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Standardy GGL wymagają dostarczania danych dotyczących energii i emisji dwutlenku węgla na każdym etapie łańcucha dostaw.

Korzyści z certyfikacji w systemie Green Gold Label obejmują:

  • system GGL jest uznawany na świecie za jeden z wiodących certyfikatów dla zrównoważonej biomasy,
  • certyfikacja GGL umożliwia producentom, handlowcom, dostawcom lub producentom energii z biomasy wykazanie zdolności do spełnienia potrzeb klientów w zakresie zapewnienia zrównoważenia, dokumentacji pochodzenia i informacji o produkcie,
  • certyfikacja zapewnia przede wszystkim, że produkty z biomasy spełniają rygorystyczne kryteria zrównoważonego rozwoju,
  • GGL zapewnia pozyskiwanie i produkcję biomasy w sposób przyjazny dla środowiska, promujący ochronę różnorodności biologicznej, gospodarowanie gruntami i zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych,
  • zwiększa dostęp podmiotów certyfikowanych do rynku producentów i dostawców biomasy,
  • zgodność z odpowiednimi przepisami krajowymi i międzynarodowymi dot. produkcji i wykorzystania biomasy,
  • pozytywny wizerunek: certyfikacja GGL pozwala na wykazanie zaangażowania w działalność środowiskową i zrównoważone praktyki.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. certyfikacji w standardzie GGL zapraszamy do kontaktu z naszym biurem pod nr tel. 68 452 34 39 lub za pośrednictwem poniższego formularza.
    Zobacz także: